SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 39. Petak, 25. rujna 2009.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
118. Odluka o dopuni Odluke o mrtvozorenju na području Primorsko-goranske županije
117. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija
116. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije
115. Odluka o izboru članova Županijskog savjeta mladih
114. Odluka o prihvaćanju sudužništva Primorsko-goranske županije u postupku dodjele povlaštenih studentskih kredita
113. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju nadležnosti za davanje prethodne suglasnosti na statute ustanova osnovnog i srednjeg školstva čiji je osnivač Primorsko-goranska županija
112. Odluka o izmjeni Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije
111. Odluka o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti Komunalnom društvu Parkovi d.o.o. na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži Ičići, Grad Opatija
110. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže »Podrapost« u Općini Lopar
109. Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - športska luka Brgudi
108. Odluka o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2009. godine
107. Odluka o izboru potpredsjednika Odbora za statutarno-pravna pitanja
106. Odluka o razrješenju potpredsjednika Odbora za statutarno-pravna pitanja
105. Odluka o izboru članova Odbora za ljudska prava i nacionalne manjine
104. Odluka o izboru članova Odbora za pomorsko dobro i morske luke
103. Odluka o izboru članova Odbora za pomorstvo, promet i veze
102. Odluka o izboru članova Odbora za turizam
101. Odluka o izboru članova Odbora za međunarodnu i regionalnu suradnju
100. Odluka o izboru članova Odbora za lokalnu i regionalnu samoupravu
99. Odluka o izboru članova Odbora za znanost i tehnologije
98. Odluka o izboru članova Odbora za odgoj, obrazovanje i školstvo
97. Odluka o izboru članova Odbora za sport i tehničku kulturu
96. Odluka o izboru članova Odbora za kulturu
95. Odluka o izboru članova Odbora za socijalno partnerstvo i civilno društvo
94. Odluka o izboru članova Odbora za socijalnu skrb
93. Odluka o izboru članova Odbora za zdravstvo
92. Odluka o izboru članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
91. Odluka o izboru članova Odbora za gospodarski razvoj i infrastrukturu
90. Odluka o izboru članova Odbora za proračun i financije
89. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2009. godinu
88. Odluka o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2009. godinu (pročišćeni tekst)
38. Rješenje o imenovanju članova Savjeta gradonačelnika Grada Cresa
111. Ispravak Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Hrvatskog muzeja turizma
32. Javna rasprava o prijedlogu Detaljnog plana uređenja »DPU 4 Vrbovsko« i s time povezanih izmjena i dopuna »Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog«
50. Odluka o dopuni Odluke o sufinanciranju troškova smještaja djece u dječjim vrtićima
49. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Čavle
48. Odluka o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za predškolski odgoj, obrazovanje i mlade
47. Odluka o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za kulturu, sport i tehničku kulturu Općinskog vijeća Općine Čavle
46. Odluka o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za informiranje, međuopćinsku, međugradsku i međunarodnu suradnju Općinskog vijeća Općine Čavle
45. Odluka o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb Općinskog vijeća Općine Čavle
44. Odluka o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za urbanizam i prostorno uređenje
43. Odluka o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za mjesnu samoupravu
42. Odluka o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za gospodarski razvoj i poduzetništvo Općinskog vijeća Općine Čavle
41. II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini u Općini Čavle
40. II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
39. II. izmjene Programa javnih potreba u športu Općine Čavle za 2009. godinu
38. II. izmjene Programa javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva u Općini Čavle za 2009. godinu
37. II. izmjene Programa javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle za 2009. godinu
36. Odluka o II. izmjenama i dopunama Općinskog proračuna Općine Čavle za 2009. godinu
35. Odluka o imenovanju Odbora za dodjelu priznanja Općine Lokve
34. Odluka o imenovanju Odbora za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i graditeljstvo Općine Lokve
33. Odluka o imenovanju Odbora za sport i kulturu Općine Lokve
32. Odluka o imenovanju Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Općine Lokve
31. Odluka o imenovanju Odbora za odgoj i školstvo Općine Lokve
30. Odluka o imenovanju Odbora za gospodarski razvoj, turizam i MSP Općine Lokve
29. Odluka o imenovanju Odbora za komunalne poslove i promet Općine Lokve
28. Odluka o imenovanju Odbora za proračun i financije Općine Lokve
27. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Lokve
43. Završno izvješće o izvorima i visini sredstava za izbornu promidžbu
42. Odluka o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Matulji
51. Završno izvješće o izvorima i visini sredstava za izbornu promidžbu
50. Ispravak Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Omišalj
49. Odluka o osnivanju Povjerenstva za popis birača
48. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju Općinskog vijeća Općine Omišalj
47. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za javna priznanja Općinskog vijeća Općine Omišalj
46. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za predškolski odgoj i osnovno obrazovanje Općinskog vijeća Općine Omišalj
45. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Općinskog vijeća Općine Omišalj
44. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za sport Općinskog vijeća Općine Omišalj
43. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za kulturu Općinskog vijeća Općine Omišalj
42. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalno gospodarstvo Općinskog vijeća Općine Omišalj
41. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općinskog vijeća Općine Omišalj
40. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije Općinskog vijeća Općine Omišalj
39. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo i poduzetništvo Općinskog vijeća Općine Omišalj
38. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za razvoj Općine Omišalj
37. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2009. godinu
36. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2009. godinu
35. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i športu za 2009. godinu
34. Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
33. Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
32. Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2009. godinu
47. Odluka o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Viškovo
46. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Viškovo
45. Odluka o izboru Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Viškovo
44. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Viškovo
43. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Viškovo
42. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Viškovo

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr