SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 10. Četvrtak, 25. ožujka 2004.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
27. Odluka o osnivanju Parlamenta mladih (pročišćeni tekst)
26. Odluka o razrješenju i izboru članova Školskog odbora Medicinske škole u Rijeci
25. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Županijskog eko-stožera Primorsko-goranske županije
24. Odluka o izmjeni Odluke o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Hrvatske zajednice županija
23. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za praćenje i izvršavanje ugovornih obveza o čišćenju gornjeg Jadrana
22. Odluka o imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije od važnosti za županiju
21. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
20. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Prirodoslovnog muzeja - Rijeka
19. Odluka o izboru članice Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije
18. Odluka o razrješenju članice Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije
17. Odluka o izboru člana Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije
16. Odluka o razrješenju članice Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije
15. Odluka o dodjeli godišnje nagrade
14. Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo
7. Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Bakra
6. Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Bakra
5. Odluka o izboru zamjenika gradonačelnika
4. Odluka o izboru članova Poglavarstva
4. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za gospodarstvo
3. Vjerodostojno tumačenje članka 4. stavka 1. Odluke o stambenom zbrinjavanju stradalnika iz Domovinskog rata
2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Crikvenice
1. Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
14. Zaključak o primanju na znanje plana i poslovanja Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu
13. Odluka o prvim izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
12. Odluka o davanju suglasnosti DVD-u Delnice
11. Odluka o davanju prethodne suglasnosti Dječjem vrtiću »Hlojkica«
10. Odluka o davanju prethodne suglasnosti Dječjem vrtiću »Hlojkica«
9. Odluka o priključenju građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture
8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda
7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2003. godini
6. Izvješće za 2003. godinu o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od četiri godine
5. Program za unapređenje stanja u prostoru
4. Izvješće o stanju u prostoru za područje Grada Delnice
12. Odluka o radnom vremenu prodavaonica, te prodaji izvan njih i drugih oblika trgovine na malo na području Grada Kastva
6. Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na području Grada Krka
5. Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju (naplati) ekološke pristojbe
4. Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu
6. Ispravak Proračuna Grada Malog Lošinja za 2004. godinu
5. Plan rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga
9. Odluka o izdavanju prethodne suglasnosti na prijavljeni Cjenik proizvoda i usluga KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski
10. Odluka o osnivanju Savjeta potrošača javnih usluga na području Grada Raba
27. Odluka o izmjeni Odluke o visini troškova uklanjanja, premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih vozila
26. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju lokacija za smještaj nepropisno parkiranih vozila
25. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu
18. Izvršenje Proračuna Općine Baška za 2003. godinu - godišnji obračun 01.01.-31.12.2003.
17. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2004. godinu
16. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2004. godinu
15. Odluka o donašanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Baška
14. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Baška
6. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2004. godini
5. Odluka o I. izmjenama i dopunama Općinskog proračuna Općine Čavle za 2004. godinu
4. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2004. godinu
3. Izmjene i dopune Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2003. godinu
2. Odluka o Godišnjem obračunu Proračuna Općine Čavle za 2003. godinu
11. Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za Statut, Poslovnik i druga pravna pitanja
10. Godišnji obračun Proračuna Općine Fužine za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2003. godine
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu prodavaonica za vrijeme turističke sezone na području Općine Lovran
3. Odluka o mjerama za korištenje poljoprivrednog zemljišta u Općini Malinska-Dubašnica
2. Odluka o radnom vremenu prodavaonica na području Općine Malinska -Dubašnica za vrijeme turističke sezone
1. Odluka o detaljnom planu uređenja dijela područja Dobrinčevo u Malinskoj
7. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Matulji
8. Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati na temelju ugovora o koncesiji
7. Odluka o prihvaćanju cjenika - povećanja cijene pitke vode
6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati na temelju ugovora
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda
4. Odluka o III. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
6. Odluka o prethodnoj suglasnosti na 5. izmjenu i dopunu Statuta Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
4. IV. izmjena i dopuna dvogodišnjeg Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Viškovo

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr