SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 23. Srijeda, 1. srpnja 2009.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
51. Odluka o davanju suglasnosti »Hotelima Punat« d.d. na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na nudističkoj plaži autokampa »Konobe« u Puntu
50. Statut Primorsko-goranske županije
49. Program zaštite i poboljšanja kakvoće zraka u Primorsko-goranskoj županiji za razdoblje 2009. - 2012.
20. Rješenje o izboru predsjednice Gradskog vijeća Grada Cresa
19. Rješenje o izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja
18. Rješenje o izboru članova Odbora za izbor i imenovanja
17. Rješenje o izboru članova Mandatnog povjerenstva
39. Odluka o zaustavljanju turističkih autobusa na području Grada Crikvenice
38. Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Crikvenice
37. Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Crikvenice
36. Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Crikvenice
35. Rješenje o izboru Odbora za statut, poslovnik i propise
34. Rješenje o izboru članova Odbora za izbor i imenovanje
33. Rješenje o izboru članova Mandatne komisije
24. Odluka o ostavci na dužnost člana Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća Grada Delnica
23. Odluka o ostavci na dužnost člana Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća Grada Delnica
24. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva
23. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Kastva
22. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o groblju Kastav
21. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića »Vladimir Nazor« Kastav
20. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2009. godinu
19. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Kastva
18. izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2009. godinu
18. Plan prijma u službu za Grad Kraljevicu u 2009. godini
17. Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Kraljevice
16. Odluka o izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja
15. Odluka o izboru članova Odbora za izbor i imenovanja
14. Odluka o osnivanju i izboru predsjednika i članova Mandatnog odbora Gradskog vijeća Grada Kraljevice
13. Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Kraljevice
13. Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Krka
12. Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Krka
11. Odluka o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja
10. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja
9. Odluka o izboru Mandatne komisije
35. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu
70. Odluka o ostvarivanju javnosti rada izvršnog tijela
69. Odluka o povjeravanju poslova zamjenika gradonačelnika
68. Odluka o određivanju zamjenika u slučaju duže odsutnosti ili spriječenosti
67. Odluka o povjeravanju poslova zamjenici gradonačelnika
33. Odluka o osnivanju i izboru Komisije za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Raba
32. Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Raba
31. Odluka o izboru dva potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Raba
30. Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
29. Odluka o osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za statutarno-pravna pitanja
28. Odluka o izboru Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Raba
27. Odluka o razrješenju i izboru predsjednika i člana Nadzornog odbora Društva »Dundovo« d.o.o. za trgovinu i usluge
26. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Raba
98. Ispravak Izmjena Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2009. godinu
19. Odluka o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja
18. Odluka o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovskog
17. Odluka o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovskog
16. Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog
15. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje
14. Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva
32. Odluka o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja
31. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Baška
30. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Baška
29. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje
28. Odluka o izboru Mandatne komisije
20. Odluka o imenovanju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Brod Moravice
19. Odluka o imenovanju predsjednika Općinskog vijeća Općine Brod Moravice
18. Odluka o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja Općine Brod Moravice
17. Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva Općine Brod Moravice
29. Odluka o osnivanju i izboru članova Odbora za statutarno- pravna pitanja
28. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Dobrinj
27. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Dobrinj
26. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Dobrinj
25. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja
24. Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva
40. Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata u uredskom poslovanju Općine Fužine
39. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Fužine
38. Statut Općine Fužine
37. Odluka o imenovanju članova Odbora za statutarno-pravna pitanja
36. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja
35. Odluka o izboru dva potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Fužine
34. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Fužine
33. Odluka o izboru Mandatne komisije
18. Odluka o izboru predsjednice Općinskog vijeća Općine Kostrena
17. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kostrena
16. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kostrena
15. Odluka o izboru članova za statutarno-pravna pitanja
14. Odluka o izboru članova Odbora za izbor i imenovanja
13. Odluka o izboru Mandatne komisije
13. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 44 Poslovna zona Sorinj
12. Godišnji obračun Proračuna Općine Lopar za 2008. godinu
11. Odluka o izboru Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Lopar
10. Odluka o izboru članova Odbora za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Lopar
9. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Lopar
8. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Lopar
7. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Lopar
6. Odluka o izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Lopar
18. Odluka o osnivanju i izboru članova Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Matulji
17. Odluka o osnivanju i izboru članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Matulji
16. Odluka o osnivanju i izboru članova Povjerenstva za izbor i imenovanje članova Općinskog vijeća Općine Matulji
15. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Matulji
14. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Matulji
16. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Mrkopalj
15. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Mrkopalj
14. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja
13. Odluka o izboru predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva
23. Odluka o proglašenju Ljetnih priredbi Općine Punat za srpanj i kolovoz 2009. godine
22. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Punat
21. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Punat
20. Odluka o proglašenju Ljetnih priredbi Općine Punat za mjesec lipanj 2009. godine
19. Odluka o izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Punat
18. Odluka o izboru članova Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Punat
17. Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Punat
16. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Punat
24. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Ravna Gora
23. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Ravna Gora
22. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Ravna Gora
21. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Ravna Gora
20. Odluka o imenovanju Odbora za statutarno-pravna pitanja
19. Odluka o imenovanju Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada
18. Odluka o imenovanju Mandatnog odbora
26. Rješenje o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja Općine Skrad
25. Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Skrad
24. Rješenje o izboru Mandatnog povjerenstva Općine Skrad
23. Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Skrad
8. Odluka o organiziranju Prometne jedinice mladeži na području Općine Vinodolske
23. Odluka o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Viškovo
22. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Viškovo
21. Odluka o izboru Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Viškovo
20. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Viškovo
19. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Viškovo
18. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Viškovo
3. Odluka o pokretanju postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Pravilnika o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/05 i 20/06)

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr