SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 10. Petak, 20. ožujka 2009.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
14. Odluka o I. izmjeni i dopuni Projekcije Proračuna Grada Delnica za razdoblje od 2009. do 2011. godine
13. Odluka o Prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Grada Delnica za 2009. godinu
12. Izvješće o izvršenju Programa tekućeg investicijskog održavanja objekata u vlasništvu Grada Delnica u 2008. godini
11. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
10. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
9. Odluka o izvršenju Proračuna Grada Delnica za I. - XII. 2008.
35. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
34. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
33. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina
32. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
31. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Opatije
30. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova
29. Izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente
28. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente
27. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
26. Izmjene i dopune Programa poticanja zapošljavanja mladih
25. Izmjene Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Opatiji
24. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Opatije
23. Zaključak Ur. broj 2156/01-01-09-35
22. Odluka o dopunama Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Opatije
21. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 5 - naselja Dobreć (uključivo namjene T2 i R7) i naselja Krasa, Gržanići, Kružići, Antići, Kokići, Konjarići i Dražica
20. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija (UPU 1)
63. Rješenje o imenovanju Komisije za ocjenu dokumentacije integralniog procesa rada
62. Program depozitnog kreditiranja gospodarskih subjekata na području Grada Rijeke i subvencioniranju kamatne stope u funkciji razvoja gradskog turizma i proizvodnje u 2009. godini
61. Poslovnik o radu Komisije za ocjenu integralnog procesa rada
60. Odluka o dodjeli nagrada učenicima i prosvjetnim radnicima - mentorima za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama u školskoj 2007./2008. godini
15. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja zone »UPU1 - Građevinsko područje centralnog naselja N4 - Brod Moravice«, Brod Moravice
14. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja zone »UPU6 - Građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene T1 - Matika«, Brod Moravice
15. I. izmjene Programa javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva u Općini Čavle za 2009. godinu
14. I. izmjene Programa javnih potreba u športu Općine Čavle za 2009. godinu
13. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini u Općini Čavle
12. I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
11. Odluka o Godišnjem obračunu Proračuna Općine Čavle za 2008. godinu
10. Procjena prihoda Općinskog proračuna Općine Čavle za razdoblje 2009. - 2011. godine
9. Odluka o I. izmjenama i dopunama Općinskog proračuna Općine Čavle za 2009. godinu
6. Odluka o dodjeli koncesije za prijevoz putnika
5. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
4. Odluka o usvajanju Glavnog plana razvoja turizma Primorsko-goranske županije
17. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
16. Odluka Ur. broj 2170-09-09-1-16
15. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
14. Odluka o zaduživanju za financiranje kapitalnog projekta
13. izmjene i dopune Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2009. godine
12. izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2009. godine
11. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2009. godinu
10. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2008. godinu
9. Izvješće o izvršenju Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2008. godine
8. Odluka o 2. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2009. godinu
7. izmjene i dopune Projekcije proračuna Općine Viškovo za 2010. i 2011. godinu
6. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2009. godinu
5. Godišnji obračun Proračuna Općine Viškovo za 2008. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr