SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 51. Petak, 19. prosinca 2008.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
39. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2009. godinu
38. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2009. godinu
37. II. izmjene i dopune Odluke o komunalnim djelatnostima
36. III. izmjene i dopune Odluke o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela, gradonačelnika, zamjenice gradonačelnika i članova Gradskog poglavarstva
35. I. izmjene i dopune Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
34. Odluka o financiranju javnih potreba u sportu u 2009. godini
33. Odluka o financiranju javnih potreba u kulturi i ostalim djelatnostima u 2009. godini
32. Projekcija Proračuna za razdoblje 2009. - 2011. godina
31. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2009. godinu
30. Proračun Grada Kastva za 2009. godinu
217. Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.
216. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja višestambenih građevina po programu POS-a na Donjoj Drenovi
215. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku
214. Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci u 2009. godini
213. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2009. godinu
212. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2009. godinu
211. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu
210. Projekcija Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2010. - 2011. godine
209. Proračun Grada Rijeke za 2009. godinu
208. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini
207. Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2009. godini
206. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
205. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2009. godinu
204. Program javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2009. godinu
203. Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2009. godinu
202. Odluka o imenovanju predsjednice i članova Odbora za javna priznanja Grada Rijeke
201. Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2009. godinu
200. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu programa aktivnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke
199. Odluka o utvrđivanju vrijednosti parametra »a« za izračun visine mjesečne zakupnine u 2009. godini
198. Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i nemještenika Grada Rijeke za 2009. godinu
59. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2009. godini
58. Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini
57. Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Lovran
56. Prijedlog Plana radnih mjesta
55. Program javnih potreba u području predškolskog odgoja u 2009. godini
54. Plan rasporeda sredstava socijalnog programa i primarne zdravstvene zaštite u 2009. godini
53. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i primarnoj zdravstvenoj zaštiti Općine Lovran za 2009. godinu
52. Plan rasporeda sredstava sporta u 2009. godini
51. Program javnih potreba u sportu Općine Lovran za 2009. godinu
50. Plan raspodjele sredstava obrazovanja i kulture u 2009. godini
49. Program javnih potreba u obrazovanju i kulturi za 2009. godinu
48. Projekcija Proračuna Općine Lovran za razdoblje 2009. do 2011. godine
47. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lovran za 2009. godinu
46. Plan razvojnih programa za razdoblje 2009. - 2011. godine
45. Proračun za 2009. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr