SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 50. Četvrtak, 18. prosinca 2008.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
134. Odluka o utvrđivanju dana prestanka mirovanja mandata člana Skupštine i prestanka mandata člana Skupšine
133. Izmjene Plana gospodarenja otpadom Primorsko-goranske županije za razdoblje 2007. - 2015. godine
132. Odluka o izdvajanju jedinica hitne medicinske pomoći iz sastava Doma zdravlja Primorsko- goranske županije i pripajanju Ustanovi za hitnu medicinsku pomoć Rijeka
131. Odluka o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci
130. Odluka o izboru predsjednika Odbora za školstvo, znanost i tehnologiju
129. Odluka o razrješenju predsjednika Odbora za školstvo, znanost i tehnologiju
128. Odluka o davanju suglasnosti i odobravanju jamstva za kreditno zaduženje Domu zdravlja Primorsko-goranske županije
127. Odluka o izboru člana Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije zaduženog za područje pomorstva i prometa
126. Odluka o dodjeli priznanja Trgovačkom komunalnom društvu Ponikve d.o.o. Krk
125. Odluka o dodjeli priznanja trgovačkom društvu »Vargon« d.o.o. Škrljevo
124. Odluka o dodjeli priznanja trgovačkom društvu »Jadran« - Galenski laboratorij d.d. Rijeka
123. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, luke nautičkog turizma - Haludovo, Općina Malinska - Dubašnica
42. Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bakra
41. Program javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2009. godini
40. Program javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci predškolskog odgoja za 2009. godinu
39. Program javnih i ostalih potreba Grada Bakra u kulturi za 2009.
38. Program javnih potreba u športu za 2008. godinu
37. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2009. godini u Gradu Bakru
36. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2009. godinu
35. Odluka o dodjeli Koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Grada Bakra
34. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Bakra za 2009. godinu
33. Odluka o Proračunu Grada Bakra za 2009. godinu
62. Ispravak Odluke o sportskim stipendijama (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/08)
61. Ispravak Odluke o socijalnim stipendijama (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/08)
60. Ispravak Odluke o stipendiranju nadarenih učenika i studenata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/08)
59. Ispravak Odluke o javnim priznanjima Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/08)
58. Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Delnice kao javne ustanove
86. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
85. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
84. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
83. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
82. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2009. godinu
81. Plan razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2010. i 2011. godinu
72. Plan prijma u službu za 2009. godinu
30. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova komunalne djelatnosti održavanja i izgradnje nerazvrstanih cesta (ugradnja mikroasfalta hladnim postupkom)
29. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova komunalne djelatnosti održavanja i izgradnje nerazvrstanih cesta (ugradnja asfalt-betona vrućim postupkom)
52. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Primorsko- goranske županije, Općine Kostrena u 2009. godini
51. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
50. Odluka o trećim izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
49. Program javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 2009. godinu
48. Program javnih potreba u športu za 2009. godinu
47. Program javnih potreba u predškolskom odgoju, obrazovanju i znanosti za 2009. godinu
46. Program javnih potreba u kulturi za 2009. godinu
45. Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
44. Odluka o trećim izmjenama i dopunama Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
43. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
42. Odluka o imenovanju Ravnateljice Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena
41. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića »Zlatna ribica«
40. Zaključak o utvrđivanju ekonomske cijene boravka djece u Dječjem vrtiću »Zlatna ribica«
39. Odluka o izmjeni Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Zlatna ribica« od roditelja - korisnika usluga
38. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Primorsko-goranske županije, Općine Kostrena u 2008. godini
37. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kostrena za 2009. godinu
36. Proračun Općine Kostrena za 2009. godinu
35. Odluka o III. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2008. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr