SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 49. Petak, 12. prosinca 2008.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
122. Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije
29. Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2008. godinu
28. II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2008. godinu
27. II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2008. godinu
26. II. izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2008. godinu
80. Ispravak Odluke o isključivanju iz opće uporabe dijela javnog dobra - puta
79. Projekcija Proračuna Grada Malog Lošinja za razdoblje 2009. - 2011. godine
78. Plan razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2009. godinu
77. II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2008. godinu
76. II. izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2008. godinu
75. Proračun Grada Malog Lošinja za 2009. godinu
45. II. izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2008. godini
33. Procjena prihoda i izdataka Općinskog proračuna Općine Čavle za razdoblje 2009. - 2011. godine
32. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2009. godinu
31. Odluka o Općinskom proračunu Općine Čavle za 2009. godinu
54. Zaključak Ur. broj. 2112/03-01-08-24
53. Program javnih potreba Općine Fužine humanitarnih i drugih društvenih udruga za 2009. godinu
52. Program javnih potreba Općine Fužine u sportu za 2009. godinu
51. Program javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2009. godinu
50. Socijalni program Općine Fužine za 2009. godinu
49. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Fužine za 2009. godinu
48. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2009. godinu
47. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba Općine Fužine humanitarnih i drugih društvenih udruga za 2008. godinu
46. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba Općine Fužine u sportu za 2008. godinu
45. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2008. godinu
44. Prva izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Fužine za 2008. godinu
43. Druga izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2008. godinu
42. Druga izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Fužine za 2008. godinu
41. Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područni ured Rijeka o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Fužine za 2007. godinu
40. Odluka o izboru člana Općinskog poglavarstva Općine Fužine
39. Odluka o razrješenju dužnosti člana Općinskog poglavarstva Općine Fužine
38. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju političkih stranaka
37. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete
36. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone turističkog naselja T1-2 »Vrelo«
35. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Fužine
34. Projekcija za razdoblje 2009. - 2011. (prihodi i primici)
33. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Fužine za 2009. godinu
32. Plan Proračuna Općine Fužine za 2009. godinu
31. II. izmjene i dopune Proračuna za 2008. godinu
34. Rješenje o razrješenju članova Savjeta mladih Općine Matulji
33. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
32. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
31. Odluka o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja groblja Rupa
30. Projekcija Proračuna Općine Matulji za 2009. - 2010. - 2011. godinu
29. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2009. godinu
28. Proračun za 2009. godinu
1. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta TZG Cresa

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr