SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 31. Petak, 8. kolovoza 2008.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
84. Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije za luku posebne namjene - Brodogradnja Pičuljan
83. Odluka o davanju koncesije za izgradnju distribucijskog sustava plinovoda i distribuciju plina na sustavu koji će se povezati na postojeći distribucijski sustav za područje 1. b) »Priobalje i otok Krk« u Primorsko-goranskoj županiji
23. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Cresa
59. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela područja Sunčana uvala /UPU 30/
58. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Poljana /UPU 14/
57. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja Bučanje /UPU 18/
56. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 9 - Mali Lošinj
55. Odluka o imenovanju ravnateljice ustanove Dječji vrtić Cvrčak
54. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Malog Lošinja
53. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
52. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
51. Odluka o izmjeni Odluke o poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Malog Lošinja
50. I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2008. godinu
49. I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Malog Lošinja za 2008. godinu
45. Prve izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini
44. Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini
43. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Raba u sportu za 2008. godinu
42. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2008. godinu
41. Odluka o osnivanju javne ustanove Osnovne glazbene škole Rab
40. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2008. godinu
23. Odluka o dodjeli priznanja Općine Brod Moravice za 2008. godinu
22. Odluka o dodjeli priznanja Općine Brod Moravice za 2008. godinu
21. Odluka o dodjeli priznanja Općine Brod Moravice za 2008. godinu
20. Odluka o dodjeli priznanja Općine Brod Moravice za 2008. godinu
19. Odluka o dodjeli priznanja Općine Brod Moravice za 2008. godinu
18. Odluka o dodjeli priznanja Općine Brod Moravice za 2008. godinu
17. Odluka o dodjeli priznanja Općine Brod Moravice za 2008. godinu
16. Odluka o dodjeli priznanja Općine Brod Moravice za 2008. godinu
15. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje postoji povećana opasnost od nastajanja i širenja požara
19. Odluka o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe
28. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju stanova u najam
27. Rješenje o razrješenju i izboru članova Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja Općinskog vijeća Općine Lovran
26. Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za prostorno uređenje, planiranje, zaštitu okoliša, stambeno-komunalna i imovinsko-pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Lovran
25. Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika Komisije za predstavke i pritužbe Općinskog vijeća Općine Lovran
24. Rješenje o razrješenju i izboru člana Komisije za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Lovran
23. Rješenje o razrješenju i izboru člana Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Lovran
22. Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite
17. Odluka o usklađenju Odluke o Detaljnom planu uređenja »Presika 1 - Brseč« s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora i s odredbama PPUO Mošćenička Draga
16. Odluka o usklađenju Odluke o Detaljnom planu uređenja »Presika - Brseč« s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora i s odredbama PPUO Mošćenička Draga
15. Odluka o usklađenju Odluke o Detaljnom planu uređenja »Žuntarovo - Brseč« s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora s odredbama PPUO Mošćenička Draga
14. I. izmjena Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2008. godinu
13. Izvršenje Proračuna Općine Mošćenička Draga za razdoblje od 1. do 6. 2008.

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr