SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 26. Petak, 4. srpnja 2008.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
32. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 5 Tončićevo
31. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja zone poslovne namjene Selce (DPU 3)
30. Odluka o dopunama Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga
29. Odluka o načinu plaćanja komunalnih usluga (Pročišćeni tekst)
28. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na temelju ugovora na području Grada Crikvenice
39. Odluka o prvim izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Delnica za 2008. godinu
38. Odluka o prihvaćanju kapitalnih projekata Grada Delnica za 2008. godinu
36. Pravilnik o iskaznici, oznaci i službenoj odjeći komunalnih redara
35. Izmjena i dopuna Plana lokacija za postavljanje privremenih objekata
38. Prve izmjene Plana razvojnih programa Grada Raba za razdoblje 2008. - 2010.
37. Prve izmjene i dopune Projekcije konsolidiranog proračuna Grada Raba za razdoblje 2008. - 2010. godine
36. Prve izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2008. godinu
38. Prve izmjene Plana razvojnih programa Grada Raba za razdoblje 2008. - 2010.
37. Prve izmjene i dopune Projekcije konsolidiranog proračuna Grada Raba za razdoblje 2008. - 2010. godine
36. Prve izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2008. godinu
105. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Povjerenstva za borbu protiv ovisnosti
104. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke
103. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića »Rijeka«
102. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja »Stari grad«
101. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Odluke o Detaljnom planu uređenja dijela naselja Srdoči
100. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela područja Škurijnska Draga
99. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja područja Vodovodne ulice
98. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja stambenog bloka u Ulici Franje Račkog
97. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja trgovačkog područja Rastočine
96. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja dijela stambenog područja Rastočine
95. Odluka o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke
94. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića »Rijeka«
93. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Rijeka« od roditelja-korisnika usluga
32. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti »blokiranje, deblokiranje i premještanje nepropisno parkiranih vozila, te čuvanje premještenih vozila«
31. Izvješće o stanju u prostoru Općine Baška (za razdoblje od 2008. do 2012. godine)
30. I. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2008. godini
29. I. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2008. godini
28. I. izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
27. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2008. godinu
20. Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Lovran
19. Odluka o osnivanju i imenovanju stožera zaštite i spašavanja Općine Lovran
18. Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Lovran
17. Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Lovran
16. Odluka o razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Lovran
15. Odluka o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Lovran
15. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova
14. Statutarna odluka o izmjenama Statuta Općine Matulji
17. Odluka o I. izmjeni i dopuni Općinskog proračuna Općine Mrkopalj za 2008. godinu
31. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na području Općine Omišalj i visini naknade za parkiranje vozila
30. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2008. godinu
29. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i športu za 2008. godinu
28. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
27. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
26. Izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2008. godinu
20. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora Turističke zajednice Općine Ravna Gora
19. Odluka o delegiranju članova Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Ravna Gora
18. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone T1 »Novi lazi«

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr