SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 22. Petak, 13. lipnja 2008.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
15. Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za suradnju jedinica lokalne samouprave
14. Rješenje o razrješenju člana, izboru predsjednika i člana Odbora za statutarno-pravna pitanja
13. Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja
12. Rješenje o imenovanju tajnice Gradskog vijeća Grada Cresa
11. Odluka o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja Grada Cresa
34. Odluka o drugim izmjenama Projekcije Proračuna Grada Delnica za razdoblje od 2008. do 2010. godine
33. Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Proračuna Grada Delnica za 2008. godinu
20. Plan motrenja i ophodnje otvorenog prostora kao i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara i Plan rada izviđačko-preventivnih ophodnji
19. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u 2008. godini za području Grada Kraljevice
18. Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Kraljevice
17. Odluka o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Kraljevice
16. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice za 2008. godinu
15. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
14. Izmjene i dopune Odluke o osnivanju ustanove u kulturi »Kruna« Kraljevica
13. Odluka o imenovanju članice Gradskog poglavarstva Grada Kraljevice
12. Odluka o razrješenju članice Gradskog poglavarstva Grada Kraljevice
16. Odluka o usklađenju Detaljnog plana uređenja areala »Skomeršić« u Zoni 32 i 33 na području Garbecaj u gradu Krku
15. Odluka o usklađenju Detaljnog plana uređenja areala »Pahlić-Marušić« u Zoni 21 na području Kartec u gradu Krku
14. Odluka o usklađenju Detaljnog plana uređenja areala »Toljanić-Karabaić-Grdinić« u Zoni 34 na području Garbecaj u gradu Krku
13. Odluka o usklađenju Detaljnog plana uređenja Turči - visoka zona u gradu Krku
12. Odluka o izmjeni Odluke o zaduživanju kod Privredne banke Zagreb za financiranje izgradnje zgrade dječjeg vrtića i jaslica u Krku
11. Odluka o izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja naselja Krk
10. Odluka o usvajanju prijedloga Programa održivog razvitka otočne skupine 4 Krk, Košljun, Prvić i Plavnik
9. Godišnji obračun Proračuna Grada Krka za 2007. godinu
18. Zaključak o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja, blokiranja i deblokiranja vozila na javnim parkiralištima Grada Novi Vindolski
13. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja zone poslovne namjene K14 »Podhum«
12. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Jelenje
11. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja zone sportsko-rekreacijske namjene - sportski centar Linčetovo i zone ugostiteljsko - turističke namjene Linčetovo - UPU 5
10. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - dio građevinskog područja naselja NA 12 Podhum
9. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja NA 1 Dražice - UPU 1
8. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Jelenje za 2008. godinu
13. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
1. Izmjene i dopune Statuta Turističke zajednice Grada Malog Lošinja

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr