SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 22. Petak, 13. lipnja 2008.
GRAD KRK
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

12.

Na temelju odredbe članka 104. i 105. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), a u svezi članka 10. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 55/04), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 106/03), čl. 18. i 19. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 50/07) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 27. svibnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o zaduživanju kod Privredne banke Zagreb za financiranje izgradnje zgrade dječjeg vrtića
i jaslica u Krku

Članak 1.

U Odluci o zaduživanju kod Privredne banke Zagreb za financiranje izgradnje zgrade dječjeg vrtića i jaslica u Krku (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/ 07), u članku 2., stavku 1., podstavak 6. mijenja se i glasi:

»Poček: 2 godine i 8 mjeseci«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 403-02/08-01/3

Ur. broj: 2142/01-01-08-2

Krk, 27. svibnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=560&mjesto=51500&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr