SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 54. Ponedjeljak, 31. prosinca 2007.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
38. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Cresa
37. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Cresa
36. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2008. godinu
35. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
34. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na području Grada Cresa za 2008. godinu
33. Program javnih potreba u kulturi za koje se sredstva predviđaju iz Proračuna Grada Cresa za 2008. godinu
32. Program javnih potreba u športu za 2008. godinu
31. Projekcija proračunske potrošnje Grada Cresa za period 2008. do 2010. godine
30. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Cresa za 2008. godinu
29. Proračun Grada Cresa za 2008. godinu
28. Odluka o trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2007. godinu
72. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
71. Odluka o dodjeli priznanja Grada Novog Vinodolskog za 2007. godinu
70. Odluka o dodjeli priznanja Grada Novog Vinodolskog za 2007. godinu
69. Odluka o dodjeli priznanja Grada Novog Vinodolskog za 2007. godinu
68. III. izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2007.
76. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Opatije
75. Odluka o prekršajnim sankcijama
74. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
73. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova
52. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja javne ustanove Gradska knjižnica »Ivana Gorana Kovačića«
51. Odluka o naknadama za rad članova Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela
50. Program javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2008. godinu
49. Program javnih potreba Grada Vrbovskog u športu za 2008. godinu
48. Program javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2008. godinu
47. Program javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju i naobrazbi, obrazovanju i znanosti za 2008. godinu
46. Program građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2008. godinu
45. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2008. godinu
44. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovskog za 2008. godinu
43. Proračun Grada Vrbovskog za 2008. godinu
42. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2007. godinu
41. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2007. godinu
40. Odluka o II. izmjeni i dopuni Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2007. godinu
39. Odluka o II. izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2007. godinu
38. Odluka o II. izmjeni i dopuni Proračuna Grada Vrbovskog za 2007. godinu
29. Odluka o prestanku mandata vijećniku Općinskog vijeća i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika
28. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2008. godinu
27. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2008. godinu
26. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
25. I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2007. godinu
24. II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
23. Odluka o donošenju Programa financiranja javnih potreba Općine Mrkopalj u 2008. godini
22. Projekcija Proračuna za razdoblje od 2008. - 2010. godine
21. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj za 2008. godinu
20. Proračun Općine Mrkopalj za 2008. godinu
19. Odluka o II. izmjeni i dopuni Općinskog proračuna Općine Mrkopalj za 2007. godinu
47. Program javnih potreba na području društvene brige o djeci, športa i socijalne skrbi za 2008. godinu u Općini Vrbnik
46. Program javnih potreba u kulturi za 2008. godinu
45. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2008. godini u
44. Program gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1., 2. i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2008. go
43. Odluka o obvezi priključenja na komunalnu infrastrukturu
42. II. izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1., 2. i 3. članka 30. Zakona o komunalnom g
41. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, športa i socijalne skrbi za 2007. godinu u Opći
40. II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1. članka 22. Zakona o komunalnom gospoda
39. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrbnik za 2008. godinu
38. Proračun Općine Vrbnik za 2008. godinu
37. Odluka o II. izmjeni Proračuna Općine Vrbnik za 2007. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr