SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 52. Petak, 28. prosinca 2007.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
47. Pravilnik o unutarnjem redu
73. Godišnji program javnih potreba u sportu na području Općine Baška za 2008. godinu
72. Godišnji program javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2008. godini
71. Godišnji program javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2008. godini
70. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
69. Godišnji program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
68. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Baška
67. II. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2007.
66. II. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2007. godini
65. I. izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
64. III. izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
63. Projekcija Proračuna Općine Baška za razdoblje 2008. - 2010. godine
62. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2008. godinu
61. Proračun za 2008. godinu
60. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2007. godinu
62. Opće javne usluge na području Općine Dobrinj u 2008. godini
61. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2008. godini
60. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini
59. Godišnji program javnog reda i sigurnosti na području Općine Dobrinj u 2008. godini
58. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 22/07)
57. Godišnji program razvitka gospodarskih djelatnosti na području Općine Dobrinj u 2008. godini
56. Godišnji program zdravstva, sporta i rekreacije na području Općine Dobrinj za 2008. godinu
55. Godišnji program javnih potreba iz socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja na području Općine Dobrinj u 2008. godini
54. Godišnji program javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2008. godini
53. Plan razvojnih programa 2008. - 2010. godine
52. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2008. godinu
51. Proračun za 2008. godinu
35. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Lopar
34. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini
33. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini-Lopar
32. Projekcija proračuna Općine Lopar za razdoblje 2008. - 2010. godine
31. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lopar za 2008. godinu
30. Proračun za 2008. godinu
29. Odluka o II. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Lopar za 2007. godinu
30. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
29. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2008. godinu
28. Projekcija Proračuna Općine Matulji za 2008. - 2009. - 2010. godinu
27. Proračun za 2008. godinu
39. Program javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2008. godinu
38. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
37. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
36. Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Omišalj
35. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2008. godinu
34. Program javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i športu za 2008. godinu
33. Projekcija proračunske potrošnje Općine Omišalj za 2009. i 2010. godinu
32. Proračun Općine Omišalj za 2008. godinu
69. Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2007. godinu
68. Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
67. Odluka o drugoj izmjeni Programa javnih potreba Općine Skrad u vatrozaštiti za 2007. godinu
66. Odluka o petoj izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
65. Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Odluke o financiranju Socijalnog programa na području Općine Skrad za 2007. godinu
64. Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2007. godinu
63. Odluka o četvrtoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2007. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr