SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 23. Utorak, 12. lipnja 2007.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
71. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže nudističkog kampa »Po
70. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za plažu Kaštel u Crikvenici
69. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Medveja i ugostiteljs
68. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže autokampa Čikat
67. Odluka o utvrđivanju međužupanijske sezonske brzobrodske linije Rijeka-Silba-Premuda-Olib
28. Odluka o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća i raspodjeli dobitka GKTD »Murvica« d.o.o. Crikvenica za 2006. godinu
62. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Delnica
61. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Delnica
60. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Delnica
59. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Delnica
58. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Delnica
57. Odluka o agrotehničkim mjerama, te uređenju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Delnica
56. Odluka o urbanističkom planu uređenja
55. Ispravak Odluke o izvršenju Proračuna Grada Delnica za 2006. godinu
54. Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Delnica
53. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Delnica
52. Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Proračuna Grada Delnica
9. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
8. Odluka o osnivanju i imenovanju Eko-stožera Grada Krka
7. Godišnji obračun Proračuna Grada Krka za 2006. godinu
37. Zaključak Ur. broj 2107/02-01-07-2
36. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za popis birača
35. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
34. Prethodna suglasnost na prijedlog Dopune Statuta Narodne čitaonice i knjižnice
33. Odluka o davanju Prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Centra za kulturu Grada Novog Vinodolskog
32. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Novi Vinodolski
31. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu
30. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
29. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
28. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
27. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2007.
26. Godišnji obračun Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2006. godinu
40. Statut Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije
39. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Opatije
38. Rješenje o imenovanju Etičkog odbora
37. Odluka o stipendiranju učenika i studenata (pročišćeni tekst)
36. Izmjene Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Opatije
35. Odluka o donošenju izmjena Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Opatije
27. Zaključak Ur. broj 2169-01-2-07-24
24. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Baška za 2007. godinu
23. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu parkiranja, organizaciji, uređenju i načinu naplate javnih parkirališta, te
30. Izmjene i dopune Proračuna Opći dio za 2007/1 u 2007/2
29. I. izmjene Godišnjeg programa javnog reda i sigurnosti na području Općine Dobrinj u 2007. godini
28. I. izmjene Godišnjeg programa razvitka gospodarskih djelatnosti na području Općine Dobrinj u 2007. godini
27. I. izmjene Godišnjeg programa zdravstva, sporta i rekreacije na području Općine Dobrinj za 2007. godinu
26. I. izmjene Godišnjeg programa javnih potreba iz socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja na području Općine Dobrinj u 2007. godini
25. I. izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2007. godini
24. I. izmjene općih javnih usluga na području Općine Dobrinj u 2007. godini
23. I. izmjene Plana nabave za robe, radove i usluge za 2007. godinu
22. I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini
21. Prve izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. godini
20. I. izmjene Plana razvojnih programa 2007. - 2009. godine
11. Rješenje o izboru zamjenika načelnika Općine Jelenje
10. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
9. Plan i ostvarenje Proračuna za godinu 2006.
5. Odluka o ustroju Motrilačke i dojavne službe
21. Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Kostrena
20. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kostrena
11. Zaključak Ur. broj 2169/02-01-07-09
32. Obvezatne upute broj MO-II. o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova prema Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jed
31. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Lovranšćina, Medveja, Lovran - Bahova i Lovran - Rezine
19. Odluka o određivanju rezerviranih parkirališnih mjesta
18. Odluka o uvjetima i vremenu opskrbe u pješačkim zonama i zonama smirenog prometa
17. Odluka o javnim parkiralištima na području Općine Omišalj i visini naknade za parkiranje vozila
16. Odluka o visini troškova blokiranja i deblokiranja autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva
15. Odluka o lokaciji za smještaj premještenih vozila, načinu i postupku povjeravanja poslova premještanja vozila
13. I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. godini
12. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o parkiralištima s naplatom i načinu naplate parkiranja na području Općine Punat
11. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Općine Punat
10. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o mjestima (prostorima) za prodaju robe izvan prodavaonica
9. Odluka o osnivanju Povjerenstva za popis birača za područje Općine Punat
8. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Punat
19. Odluka o Izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu
18. Zaključak o imenovanju mrtvozornika na području Općine Viškovo
17. Odluka o groblju
16. Odluka o komunalnom redarstvu
15. Odluka o komunalnom redu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr