SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 54. Srijeda, 27. prosinca 2006.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
45. Odluka o drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2006. godinu
44. Odluka o radnom vremenu za pojedine obrte na području Grada Bakra
43. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2006. godinu
42. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnost iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2006
41. Odluka o isključenju iz opće uporabe javnog dobra
40. Odluka o isključenju iz opće uporabe javnog dobra
39. Statut Grada Bakra
47. Odluka o prestanku i početku obnašanja dužnosti člana Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski
46. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Skupštine Marina d.o.o. Novi Vinodolski
45. Rješenje o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu Grada Novog Vinodolskog
44. Rješenje o imenovanju ravnatelja Narodnog muzeja i galerije
43. Odluka o sklapanju prijateljstva Grada Bjelovara i Grada Novog Vinodolskog
42. Plan razvojnih programa Grada Novi Vinodolski za 2007. - 2008. godinu
41. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
40. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
39. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2007. godinu
38. Proračun Grada Novi Vinodolski za 2007. godinu
68. Odluka o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«
67. Odluka o promjeni osnivača, naziva, sjedišta, djelatnosti i sastava Upravnog vijeća ustanove Centar za mediteransku poljoprivredu
66. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima dodjele stipendija polaznicima škola za deficitarna zanimanja
65. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima
64. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju političkih stranaka
63. Odluka o naknadama za rad u Općinskom vijeću Općine Baška, Općinskom poglavarstvu Općine Baška i radnim tijelima
62. Godišnji program javnih potreba u sportu na području Općine Baška za 2007. godinu
61. Godišnji program javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2007. godini
60. Godišnji program javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2007. godini
59. Godišnji program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
58. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
57. Projekcija Proračuna Općine Baška za razdoblje 2007. - 2009. godine
56. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2007. godinu
55. Proračun za 2007. godinu
61. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Klana
60. Proračun Općine Klana za 2007. godinu
53. Prijedlog plana radnih mjesta (2007. - 2009.)
52. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2007. godini
51. Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. godini
50. Plan razvojnih programa za razdoblje 2007. - 2009. godine
49. Projekcija Proračuna Općine Lovran za razdoblje 2008. - 2009. godine
48. Program javnih potreba u području predškolskog odgoja u 2007. godini
47. Plan rasporeda sredstava socijalnog programa i primarne zdravstvene zaštite
46. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i primarnoj zdravstvenoj zaštiti Općine Lovran za 2007. godinu
45. Plan rasporeda sredstava sporta u 2007. godini
44. Program javnih potreba u sportu Općine Lovran u 2007. godini
43. Plan rasporeda sredstava obrazovanja i kulture u 2007. godini
42. Program javnih potreba u obrazovanju i kulturi za 2007. godinu
41. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lovran za 2007. godinu
40. Proračun za 2007. godinu
25. Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«
24. Odluka o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«
23. Odluka o osnivanju Socijalnog vijeća
22. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2007. godinu
21. Proračun za 2007. godinu
31. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
30. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2007. godinu
29. Program javnih potreba u športu za 2007. godinu
28. Program javnih potreba iz socijalne skrbi za 2007. godinu
27. Program javnih potreba u kulturi za 2007. godinu
26. Proračun Općine Mošćenička Draga za 2007. godinu
71. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama troškova za rad članova Općinskog vijeća, članova Općinskog poglavarstva i njiho
70. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
69. Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Općine Skrad u akciji »Općina Skrad - prijatelj djece« za 2006. godinu
68. Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2006. godinu
67. Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o financiranju Socijalnog programa na području Općine Skrad za 2006. godinu
66. Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2006. godinu
65. Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2006. godinu
64. Druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
63. Treće izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
62. Financijski plan rashoda i izdataka za 2008. i 2009.
61. Financijski plan procjena prihoda i primitaka za 2008. i 2009.
60. Odluka o financiranju Socijalnog programa na području Općine Skrad za 2007. godinu
59. Program javnih potreba Općine Skrad u akciji »Općina Skrad - prijatelj djece« za 2007. godinu
58. Program javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2007. godinu
57. Program javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2007. godinu
56. Program javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2007. godinu
55. Program javnih potreba Općine Skrad u vatrozaštiti za 2007. godinu
54. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2007. godinu
53. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
52. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
51. Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2006. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr