SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 52. Petak, 22. prosinca 2006.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
72. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
71. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
70. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
69. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
68. Plan razvojnih programa za 2007. godinu s projekcijom za 2008. i 2009. godinu
67. Odluka o projekciji proračunske potrošnje za 2008. i 2009. godinu
66. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2007. godinu
65. Proračun Grada Crikvenice za 2007. godinu
58. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra
57. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Hlojkica«
56. Odluka o prihvaćanju Financijskog plana Dječjeg vrtića »Hlojkica« Delnice
55. Program javnih potreba u zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša te očuvanju flore i faune u Gradu Delnicama u 2007. godini
54. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi u Gradu Delnicama za 2007. godinu
53. Program javnih potreba u kulturi u Gradu Delnicama za 2007. godinu
52. Program javnih potreba u sportu Grada Delnica za 2007. godinu
51. Program javnih potreba u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u Gradu Delnicama u 2007. godini
50. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini
49. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
48. III. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
47. Program tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu Grada Delnica u 2007. godini
46. Odluka o Projekciji Proračuna Grada Delnica za razdoblje od 2007. do 2009. godine
45. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Delnica za 2007. godinu
44. Proračun Grada Delnica za 2007. godinu
43. Odluka o četvrtoj izmjeni i dopuni Proračuna Grada Delnica za 2006. godinu
34. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu Općine Brod Moravice
33. Odluka o visini naknade za kupnju grobnih mjesta na mjesnom groblju Brod Moravice
32. Odluka o naknadama za održavanje groblja na području Općine Brod Moravice

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr