SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 18. Petak, 11. srpnja 2003.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
46. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za izradu Županijskog plana intervencija u zaštiti okoliša
45. Odluka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Čabru
44. Odluka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Delnicama
43. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mrtvozorenju na području Primorsko-goranske županije
42. Odluka o dodjeli koncesije Općini Dobrinj za korištenje olupine potonulog broda »Peltastys« u uvali Lupeška
41. Odluka o dodjeli koncesije tvrtki GKTD »Ivanj« d.o.o. Novi Vinodolski za korištenje plaže »Lišanj«
40. Odluka o dodjeli koncesije Općini Omišalj za korištenje područja ispred autokampa i šetališta u Njivicama
39. Odluka o dodjeli koncesije Općini Omišalj za korištenje plaže »Ispod crkve« u Njivicama
38. Odluka o osnivanju Doma zdravlja Primorsko- goranske županije
37. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji obračun financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije
15. Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića »Cvrčak«
14. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Mali Lošinj
13. Odluka o dodjeli nagrade Grada Malog Lošinja za životno djelo
28. Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća i Izvješća o radu Dječjeg vrtića Fijolica za 2002. godinu
27. Suglasnost za zaduživanje KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski
26. Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
25. Odluka o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski
24. Odluka o donošenju Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja »Centra Klenovice«
23. Odluka o donošenju Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja »Zone Ričina-Studenac«
22. Odluka o područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora na području Grada Novi Vinodolski
21. Dopuna Plana lokacija za postavljanje privremenih objekata
20. Godišnji obračun Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2002. godinu
19. Izmjene i dopune Statuta Grada Novi Vinodolski
19. Odluka o prodajnim mjestima za prodaju roba izvan trgovačkih prodavaonica
18. Odluka o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova komunalne djelatnosti
57. Odluka o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina i javne rasvjete
56. Odluka o komunalnom redu
55. Odluka o prihvaćanju kapitalnih projekata Grada Rijeke
54. Odluka o zaduživanju kod Raiffeisenbank Austria d.d. za financiranje kapitalnih projekata
53. Odluka o izboru člana Školskog odbora Osnovne škole - Scuola elementare »Dolac«
52. Odluka o izboru člana Školskog odbora Osnovne škole - Scuola elementare »San Nicolo«
51. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji stana koji se nalazi u stambeno-poslovnoj zgradi u kojoj je Grad Rijeka vlasnik
23. Odluka o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe na klupama i prodaja putem pokretnih prodavača
23. Izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2003. godinu
22. Izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2003. godinu
21. Odluka o agrotehničkim mjerama, te uređenju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Baška
21. Odluka o dodjeli Priznanja Općine Klana
19. Odluka o dodjeli Plakete Općine Klana
18. Odluka o dodjeli Priznanja Općine Klana
17. Odluka o dodjeli Nagrade Općine Klana
16. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu
15. Odluka o groblju
8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora
7. Statutarna odluka o izmjenama Statuta Općine Matulji
8. Odluka o izmjenama i dopunama Općinskog proračuna Općine Mrkopalj za 2003. godinu
13. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o regulaciji prometa, parkiralištima, regulaciji i načinu naplate parkiranja
21. Dopuna Odluke o regulaciji prometa na području Općine Vrbnik
20. Odluka o I. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Vrbnik za 2003. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr