SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 1. Petak, 5. siječnja 2024.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
22. Odluka o dodjeli javnog priznanja Grada Novog Vinodolskog u 2023. godini
21. Odluka o dodjeli javnog priznanja Grada Novog Vinodolskog u 2023. godini
20. Odluka o dodjeli javnog priznanja Grada Novog Vinodolskog u 2023. godini
19. Odluka o dodjeli javnog priznanja Grada Novog Vinodolskog u 2023. godini
18. Odluka o dodjeli javnog priznanja Grada Novog Vinodolskog u 2023. godini
17. Odluka o dodjeli javnog priznanja Grada Novog Vinodolskog u 2023. godini
16. Odluka o dodjeli javnog priznanja Grada Novog Vinodolskog u 2023. godini
15. Odluka o dodjeli javnog priznanja Grada Novog Vinodolskog u 2023. godini
14. Odluka o dodjeli javnog priznanja Grada Novog Vinodolskog u 2023. godini
13. Odluka o dodjeli javnog priznanja Grada Novog Vinodolskog u 2023. godini
12. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog u 2024. godini
11. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Novog Vinodolskog za 2024. godinu
10. Zaključak Urbroj: 2170-11-01-23-2
9. Zaključak Urbroj: 2170-11-01-23-2
8. Zaključak Urbroj: 2170-11-01-23-2
7. Odluka o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara
6. Odluka o Izmjenama i dopunama Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Novog Vinodolskog
5. Odluka o redu na pomorskom dobru
4. III. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
3. III. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
2. III. Izmjene i dopune Programa gospodarenja prostorom, imovinom i zaštite kulturne i sakralne baštine za 2023. godinu
1. III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2023. godinu
3. Odluka o Izmjenama Odluke o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića „Pahuljica”od roditelja – korisnika usluge
2. Odluka o Izmjeni Odluke o visini ekonomske cijene usluga u Dječjem vrtiću „Pahuljica” Rab
1. Zaključak da se ne donosi Odluka o davanju suglasnosti na statusne promjene – pripajanja trgovačkog društva Vrelo d.o.o. Rab Vodovodu Hrvatsko Primorje – južni ogranak d.o.o. Senj
1. Plan prijma u službu u Općinu Omišalj za 2024.godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr