SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 1. Petak, 5. siječnja 2024.
GRAD RAB

1.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 30. prosinca 2023. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Ne donosi se Odluka o davanju suglasnosti na statusne promjene - pripajanja trgovačkog društva VRELO d.o.o. Rab VODOVODU HRVATSKO PRIMORJE - JUŽNI OGRANAK d.o.o. Senj.

2. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/07

URBROJ: 2170-13-02-01/02-23-8

Rab, 30. prosinca 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

PREDSJEDNIK

Željko Dumičić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2306&mjesto=51280&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr