SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 49. Petak, 22. prosinca 2023.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
89. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Malog Lošinja
88. Odluka o davanju suglasnosti na dodjelu gradskog stana u najam
87. Odluka o kupnji nekretnine
86. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Malog Lošinja
85. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2024. godinu
84. Proračun Grada Malog Lošinja za 2024. godinu i Projekcije za 2025. i 2026. godinu
83. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2023. godinu
82. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2023. godinu
81. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
80. Odluka o utvrđivanju Programa javnih potreba u sportu Grada Mali Lošinj za 2024. godinu
79. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2024. godini
78. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu
77. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za razdoblje od 2024. - 2027. godine
76. Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
75. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2023. godinu
74. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu Grada Malog Lošinja
73. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi Grada Mali Lošinj za 2024. godinu
72. Odluka o utvrđivanju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti standarda i zdravlja građana Grada Mali Lošinj za 2024. godinu
71. Odluka o utvrđivanju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Mali Lošinj za 2024. godinu
70. Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
69. Odluka o II. Izmjenama Odluke o porezima Grada Malog Lošinja
68. Program utroška sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2024. godini
67. Program utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2024. godinu
66. Program korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Malog Lošinja za 2024. godinu
65. Program korištenja sredstava naknade za nezakonito izgrađene zgrade u 2024. godini
64. II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
63. II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
102. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Opatije
101. Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije
100. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Opatije
99. Statut Grada Opatije
98. Odluka o ispravku II. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
97. Odluka o Izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi
96. Odluka o izradi IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija
95. Odluka o izradi IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Opatije
94. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Opatije
93. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2024. godinu
92. Proračun Grada Opatije za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu
91. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
90. Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
89. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu
88. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2024. godinu
87. Program javnih potreba u sportu Grada Opatije za 2024. godinu
86. Odluka o razrješenju ravnateljice i imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice „Viktor Car Emin“ Opatija
85. III. Izmjene Plana prijma u službu za 2023. godinu
115. Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za energetiku
114. Plan savjetovanja s javnošću u 2024.
54. Godišnji Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vrbnik u 2024. godini
53. Godišnji Program gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Vrbnik u 2024. godini
52. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrbnik za 2024. godinu
51. Proračun Općine Vrbnik za 2024. i Projekcije Proračuna za 2025. i 2026. godinu
50. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrbnik za 2023. godinu
49. II. Izmjene Godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vrbnik u 2023. godini
48. II. Izmjene Godišnjeg Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Vrbnik u 2023. godini
47. Odluka o općinskim porezima Općine Vrbnik
46. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp odmorištu te smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Vrbnik
45. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbnik
44. Odluka o nagrađivanju učenika i mentora
43. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vrbnik za 2024. godinu
42. Odluka o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva Općine Vrbnik s opasnostima od požara
41. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Vrbnik za 2024. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr