SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 48. Srijeda, 20. prosinca 2023.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
274. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova
273. Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji
272. Plan savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2024. godini
271. Odluka o uspostavljanju županijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Baška-Lopar-Baška
270. Odluka o uspostavljanju županijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Crikvenica-Šilo-Crikvenica
269. Odluka o rasporedu sredstava Domu zdravlja Primorsko-goranske županije za financiranje aktivnosti „Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite“
268. Odluka o visini turističke pristojbe za 2025. godinuza Grad Bakar
267. Odluka o visini turističke pristojbe za 2025. godinu za Grad Čabar
266. Odluka o visini turističke pristojbe za 2025. godinu za Grad Cres
265. Odluka o visini turističke pristojbe za 2025. godinu za Grad Crivenicu
264. Odluka o visini turističke pristojbe za 2025. godinu za Grad Kraljevicu
263. Odluka o visini turističke pristojbe za 2025. godinu za Grad Kastav
262. Odluka o visini turističke pristojbe za 2025. godinu za Grad Krk
261. Odluka o visini turističke pristojbe za 2025. godinu za Grad Mali Lošinj
260. Odluka o visini turističke pristojbe za 2025. godinu za Grad Delnice
259. Odluka o visini turističke pristojbe za 2025. godinu za Grad Vrbovsko
258. Odluka o visini turističke pristojbe za 2025. godinu za Grad Rab
257. Odluka o visini turističke pristojbe za 2025. godinu za Grad Rijeku
256. Odluka o visini turističke pristojbe za 2025. godinu za Grad Novi Vinodolski
255. Odluka o visini turističke pristojbe za 2025. godinu za Grad Opatiju
254. Odluka o visini turističke pristojbe za 2025. godinu za Općinu Lokve
253. Odluka o visini turističke pristojbe za 2025. godinu za Općinu Jelenje
252. Odluka o visini turističke pristojbe za 2025. godinu za Općinu Brod Moravice
251. Odluka o visini turističke pristojbe za 2025. godinu za Općinu Matulji
250. Odluka o visini turističke pristojbe za 2025. godinu za Općinu Lopar
249. Odluka o visini turističke pristojbe za 2025. godinu za Općinu Malinska-Dubašnica
248. Odluka o visini turističke pristojbe za 2025. godinu za Općinu Čavle
247. Odluka o visini turističke pristojbe za 2025. godinu za Vinodolsku općinu
246. Odluka o visini turističke pristojbe za 2025. godinu za Općinu Viškovo
245. Odluka o visini turističke pristojbe za 2025. godinu za Općinu Kostrena
244. Odluka o visini turističke pristojbe za 2025. godinu za Općinu Ravna Gora
243. Odluka o visini turističke pristojbe za 2025. godinu za Općinu Skrad
242. Odluka o visini turističke pristojbe za 2025. godinu za Općinu Mrkopalj
241. Odluka o visini turističke pristojbe za 2025. godinu za Općinu Lovran
240. Odluka o visini turističke pristojbe za 2025. godinu za Općinu Mošćenička Draga
239. Odluka o visini turističke pristojbe za 2025. godinu za Općinu Punat
238. Odluka o visini turističke pristojbe za 2025. godinu za Općinu Dobrinj
237. Odluka o visini turističke pristojbe za 2025. godinu za Općinu Fužine
236. Odluka o visini turističke pristojbe za 2025. godinu za Općinu Omišalj
235. Odluka o visini turističke pristojbe za 2025. godinu za Općinu Baška
234. Odluka o visini turističke pristojbe za 2025. godinu za Općinu Vrbnik
233. Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije
232. Odluka o plaći i drugim pravima Župana i zamjenika Župana Primorsko-goranske županije
231. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu
230. Odluka o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2024. godinu
229. Proračun Primorsko-goranske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu
67. Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za 2024. godinu
66. Program javnih potreba u sportu za 2024. godinu
65. Programa javnih potreba u prosvjeti, predškolskom odgoju, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti za 2024. godinu
64. Program javnih potreba u kulturi za 2024. godinu
63. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lopar za 2024. godinu
62. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2024. godini
61. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izrađenih zgrada u prostoru na području Općine Lopar u 2024. godini
60. Program utroška sredstava turističke pristojbe u 2024. godini
59. Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2024. godinu
58. Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Lopar u 2024. godini
57. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lopar za 2024. godini
56. Proračun Općine Lopar za 2024. godinu i Projekcije proračuna za 2025. i 2026. godinu
55. I. Izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za prenamjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini
54. I. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izrađenih zgrada u prostoru na području Općine Lopar u 2023. godini
53. I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava turističke pristojbe u 2023. godini
52. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2023. godinu
51. I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2023. godinu
50. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2023. godinu i Projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu
49. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu
48. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u prosvjeti, predškolskom odgoju, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti za 2023. godinu
47. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu
46. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Lopar za 2024. godinu
45. Odluka Urbroj: 2170-24-01-23-5
44. Odluka o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima s područja Općine Lopar u 2023. godini
43. Plan davanja koncesije na području Općine Lopar u 2024. godini
47. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu
46. Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2024. godinu
45. Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
44. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu
43. I. Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu
42. I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2023. godinu
41. I. Izmjene Programa građenja komunalne infrastruktureza 2023. godinu
40. Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj
39. Odluka o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja 6-R12-skijalište Čelimbaša
38. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Mrkopalj za 2024. godinu
37. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu na području Općine Mrkopalj
36. Odluka o lokalnim porezima
35. Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Mrkopalj
34. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Mrkopalj
33. Odluka o donošenju Plana zaštite od požara Općine Mrkopalj
32. Proračun Općine Mrkopalj za 2024. godinu s Projekcijama za 2025. i 2026. godinu
31. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu s Projekcijama za 2024. i 2025.

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr