SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 46. Petak, 23. prosinca 2022.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
290. Odluka o dodjeli posebnog priznanja Primorsko-goranske županije Puhačkom orkestru Lovran
106. Proračun Grada Malog Lošinja za 2023. godinu i Projekcije za 2024. i 2025. godinu
105. Program utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2023. godinu
104. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
103. Program korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Malog Lošinja za 2023. godinu
102. Program korištenja sredstava naknade za nezakonito izgrađene zgrade u 2023. godini
101. Odluka o utvrđivanju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Mali Lošinj za 2023. godinu
100. Odluka o utvrđivanju Programa javnih potreba u sportu Grada Mali Lošinj za 2023. godinu
99. Odluka o utvrđivanju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti standarda i zdravlja građana Grada Mali Lošinj za 2023. godinu
98. Odluka o utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi Grada Mali Lošinj za 2023. godinu
97. Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
96. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja
95. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2023. godini
94. Odluka Urbroj: 2213/01-02-22-5
93. Odluka o komunalnom redu
92. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2023. godinu
91. Odluka o Izmjenama Odluke o porezima Grada Malog Lošinja
90. Odluka o davanju stanova i stambenih prostora u najam
89. Ispravak Odluke o donošenju ciljanih izmjena i dopuna /UPU-9/ Mali Lošinj
88. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
87. II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
86. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2022. godinu
85. Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
84. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2022. godinu
77. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2022. godinu
88. Odluka o prodaji dijela zemljišta u vlasništvu Grada Raba
74. Odluka o visini grobnih naknada na grobljima na području Općine Baška
69. Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Matulji
68. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2023. godini
67. Proračun Općine Matulji za 2023. godinu i Projekcije za 2024. i 2025. godinu
66. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
65. Program utroška šumskog doprinosa u 2023. godini
64. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2023. godini
63. Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
62. Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog
61. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2023. godinu
60. Odluka o Izmjeni Odluke o naknadi i drugim primanjima vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji
94. Plan savjetovanja s javnošću u 2023. godini
60. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća „Cvrčak i mrav” Tribalj
75. Plan prijma u službu u Općini Vrbnik za 2023. godinu
74. Odluga o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija Trga Škujica”
73. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju trgovačkog društva za obavljanje komunalne djelatnosti pod nazivom VERBENA d.o.o.
72. Zaključak Urbroj: 2170-36-03-22-2
71. Godišnji Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu
70. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu
69. Godišnji Program gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Vrbnik u 2023. godini
68. Program javnih potreba u kulturi za 2023. godinu
67. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Vrbnik u 2023. godini
66. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrbnik za 2023. godinu
65. Godišnji Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vrbnik u 2023. godini
64. Program utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području općine Vrbnik u 2023. godini
63. Program javnih potreba na području društvene brige o djeci, rada s mladima, rada s mladima i socijalne skrbi za 2023. godinu u Općini Vrbnik
62. Proračun Općine Vrbnik za 2023. godinu i Projekcije za 2024. i 2025. godinu
2. Odluka o cijeni vodnih usluga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr