SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 43. Petak, 16. prosinca 2022.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
289. Odluka o promjeni djelatnosti zdravstvene ustanove Thalassotherapia Opatija, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma
288. Odluka o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje okolnosti raskida ugovora u projektu „Dogradnja luke otvorene za javni promet Mrtvaška na otoku Lošinju“
287. Odluka o povećanju uloga Primorsko-goranske županije u temeljnom kapitalu trgovačkog društva KANAL RI d.o.o.
286. Odluka o rasporedu sredstava za aktivnost „Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite“ za Lječilište Veli Lošinj
285. Odluka o ll. Izmjeni Odluke o rasporedu sredstava za aktivnost „Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite“ za Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije
284. Odluka o namjeri davanja koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene – brodogradilišta na dijelu k.o. Barbat, predio Janjići, Grad Rab
283. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene sportska luka Pećine, Grad Rijeka
282. Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za Grad Bakar
281. Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za Grad Čabar
280. Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za Grad Cres
279. Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za Grad Crikvenicu
278. Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za Grad Kraljevicu
277. Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za Grad Kastav
276. Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za Grad Krk
275. Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za Grad Mali Lošinj
274. Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za Grad Delnice
273. Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za Grad Vrbovsko
272. Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za Grad Rab
271. Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za Grad Rijeku
270. Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za Grad Novi Vinodolski
269. Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za Grad Opatiju
268. Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za Općinu Lokve
267. Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za Općinu Jelenje
266. Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za Općinu Brod Moravice
265. Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za Općinu Matulji
264. Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za Općinu Lopar
263. Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za Općinu Malinska-Dubašnica
262. Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za Općinu Čavle
261. Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za Vinodolsku općinu
260. Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za Općinu Viškovo
259. Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za Općinu Kostrena
258. Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za Općinu Ravna Gora
257. Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za Općinu Skrad
256. Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za Općinu Mrkopalj
255. Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za Općinu Lovran
254. Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za Općinu Mošćenička Draga
253. Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za Općinu Punat
252. Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za Općinu Dobrinj
251. Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za Općinu Fužine
250. Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za Općinu Omišalj
249. Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za Općinu Baška
248. Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za Općinu Vrbnik
247. Plan savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2023. godini
246. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
245. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
244. Program javnih potreba u sportu Primorsko-goranske županije za 2023. godinu
243. Odluka o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu
242. Proračun Primorsko-goranske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
241. Odluka o proglašenju prirodne nepogode
86. Plan za zdravlje Grada Raba za razdoblje 2022.-2025. godine
85. Odluka o porezima Grada Raba
84. II. Izmjene Programa utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Raba za 2022. godinu
83. II. Izmjene Programa javnih potreba Grada Raba u sportu za 2022. godinu
82. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2022. godinu
81. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
80. II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
79. Druge Izmjene i dopune Konsolidiranog Proračuna Grada Raba za 2022. godinu s Projekcijama za 2023. i 2024. godinu
78. Odluka o razrješenju člana i izboru članice Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Raba
77. Odluka o Izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Raba u 2022. godini
76. Odluka o početku mirovanja mandata člana Gradskog vijeća Grada Raba i početku obnašanja dužnosti zamjenice člana Gradskog vijeća Grada Raba
73. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar tipa operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“
72. Odluka o Izmjenama i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška
71. Višegodišnji plan uravnoteženja proračuna Općine Baška
70. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška u 2023. godini
69. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2023. godinu
68. Proračun Općine Baška za 2023. godinu i Projekcije za 2024. i 2025. godinu
67. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Baška za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
66. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Baška za 2022. godinu
65. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Rijeka u 2023. godini
64. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu
63. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini
62. Program korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu
61. Program utroška sredstava turističke pristojbe u 2023. godini
60. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2023. godini
59. Godišnji program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2023. godini
59. Odluka o porezima Općine Matulji
43. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu
42. Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2023. godinu
41. Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
40. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu
39. Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu s Projekcijama za 2024. i 2025. godinu
38. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu s Projekcijama za 2023. i 2024. godinu
37. I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2022. godinu
36. I. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2022. godinu
35. I. Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
34. Odluka o Izmjeni Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu
33. Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr