SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 6. Ponedjeljak, 28. veljače 2022.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
59. Odluka o prijedlogu izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Ceste-Rijeka d.o.o.
20. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Mali Lošinj u 2022. godini
19. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara za 2022. godinu, na području Grada Mali Lošinj
18. Plan rada Stožera civilne zaštite Grada Maloga Lošinja za 2022. godinu
17. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Mali Lošinj, za 2022. godinu
16. Financijski plan za požarnu sezonu u 2022. godini
15. Odluka o imenovanju Savjeta za turizam
14. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Komisije za poslovne prostore
13. Odluka o imenovanju Savjeta za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj
12. Odluka o imenovanju Savjeta za kulturu i prosvjetu
11. Odluka o imenovanju Savjeta za zdravstvo
10. Odluka o imenovanju Savjeta za sport
9. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj
8. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj
11. Provedbeni program Grada Raba za razdoblje 2021.-2025.
10. Program potpora poljoprivredi na području Grada Raba za 2022. godinu
4. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini Mrkopalj
7. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Omišalj
6. Odluka o komunalnim djelatnostima na području općine Omišalj
5. Odluka o izmjeni Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za statutarno-pravna pitanja
4. Odluka o financiranju javnih potreba u Općini Omišalj u 2022. godini
3. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Omišalj
1. Odluka o određivanju službenika za informiranje

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr