SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 38. Utorak, 17. studenog 2020.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
175. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2021. godinu
174. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije
88. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
87. Odluka o organizaciji i provedbi produženog boravka u Osnovnoj školi Rikard Katalinić Jeretov za školsku godinu 2020/2021.
86. Odluka o Izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti
85. Odluka o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za druge namjene različite od namjena propisanih čl. 76 i 91 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)
84. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente
83. Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora
82. Odluka o djelomičnom oslobođenju obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 virusom
81. Pravilnik o Izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave
75. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu
74. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Raba u sportu za 2020. godinu
73. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2020. godinu
72. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
71. II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
70. Prva Izmjena Programa utroška spomeničke rente za 2020. godinu
69. Druge Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Raba za 2020. godinu s Projekcijama za 2021. i 2022. godinu
68. Druge Izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2020. godinu s Projekcijama za 2021. i 2022. godinu
69. Izmjene Programa korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljošta za 2020. godinu
68. II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba socijalne zaštite na području općine Dobrinj u 2020. godini
67. II. Izmjene Godišnjeg programa zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u 2020. godini
66. II. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 2020. godini
65. II. Izmjene Programa izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja otpadom za 2020. godinu
64. II. Izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području općine Dobrinj za 2020. godinu
63. II. Izmjene Programa energetskog razvoja Općine Dobrinj u 2020. godini
62. I. Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Dobrinj u 2020. godini
61. II. Izmjene Programa javnih potreba razvoja civilnog društva na području općine Dobrinj u 2020. godini
60. II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u zdravstvu na području općine Dobrinj za 2020. godinu
59. II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na području općine Dobrinj u 2020. godini
58. II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj za 2020. godinu
57. II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u 2020. godini
56. II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini
55. III. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini
54. I. Izmjene Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području Općine Dobrinj u 2020. godini
53. II. Izmjene općih javnih usluga na području Općine Dobrinj u 2020. godini
52. II. Izmjena Proračuna za 2020. godinu
51. Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
50. Odluka o zaduženju Općine Dobrinj
49. Odluka o Izmjenama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Dobrinj za 2020. godinu
48. Odluka o usklađenju Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj sa Zakonom o prostornom uređenju
47. Odluka o izdavanju službenog glasila Općine Dobrinj
46. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Rekonstrukcija parka Šilo u zdravstveno-rekreativni park“
75. Odluka o dopuni Odluke o određivanju službenika za informiranje
74. Odluka o porezima Općine Punat
73. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu općinske uprave Općine Punat
72. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Punat za 2020. godinu
71. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Punat
70. Zaključak o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
69. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
68. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat
67. Odluka o kratkoročnom zaduživanju Općine Punat
66. Odluka o komunalnom doprinosu
65. Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
43. Odluka o Izmjeni i dopuni odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Vrbnik
42. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Vrbnik za 2021. godinu
41. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
40. Odluka o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi
39. Odluka o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi
38. Odluka o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi
37. Odluka o produženju važenja Strategije - Programa ukupnog razvoja Općine Vrbnik za razdoblje 2015.-2020. godine
36. Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbnik

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr