SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 31. Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
73. Odluka o osnivanju i izboru članova Komisije za dodjelu javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog
72. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Novi Vinodolski u 2020. godini
71. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu
70. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2020. godinu
69. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
68. Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
67. Program gospodarenja prostorom, imovinom i zaštite kulturne i sakralne baštine za 2020. godinu
66. Program zaštite i spašavanja Grada Novi Vinodolski za 2020. godinu
65. Program poljoprivrede, turizma, poduzetništva i obrtništva za 2020. godinu
64. Program socijalne i zdravstvene skrbi za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu
63. Proračun Grada Novi Vinodolski za 2020. s Projekcijama za 2021. i 2022. godinu
62. Program javnih potreba u kulturi Grada Novi Vinodolski za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu
61. Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Novi Vinodolski za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu
60. Program obrazovanja Grada Novi Vinodolski za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu
59. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Novi Vinodolski za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu
82. Izmjene Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva u 2019. godini
81. Izmjene Programa potpora poljoprivredi na području Grada Raba za 2019. godinu
109. III. Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška
108. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2020. godini
107. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2020. godinu
105. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
104. Odluka o korištenju kratkoročnog kredita po poslovnom računu
103. Plan davanja koncesija za 2020. godinu
102. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu Općine Baška
101. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Baška
100. Odluka o Izmjeni Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Baška
99. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
98. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Baška
97. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Baška u 2019. godini
96. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Baška za 2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
95. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška u 2020. godini
94. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Rijeka u 2020. godini
93. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente u 2020. godini
92. Program utroška sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini
91. Program utroška sredstava turističke pristojbe u 2020. godini
90. Godišnji Program javnih potreba u sportu na području Općine Baška u 2020. godini
89. Godišnji Program javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2020. godini
88. Godišnji Program javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2020. godini
87. Godišnji Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2020. godini
86. Godišnji Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2020. godini
85. III. Izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2019. godini
84. II. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2019. godini
83. III. Izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2019. godini
82. III. Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2019. godini
81. III. Izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2019. godini
Proračun Općine Baška za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu
35. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za 2018. godinu
34. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
33. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog Proračuna Općine Lopar za 2019. godinu
32. Financijski plan za požarnu 2019. godinu
61. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
60. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u Općini Malinska-Dubašnica
59. Zaključak o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
58. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Malinska- Dubašnica
57. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
56. Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini
55. III. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
54. II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
53. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska- Dubašnica za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu
72. Odluka o pristupanju općine Vrbnik kao osnivača Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije
71. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
70. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete korištenja sustava javnog iznajmljivanja bicikla Krk-bike
69. Odluka o pristupanju Općine Vrbnik kao osnivača trgovačkom društvu Otok krk Energija d.o.o.
68. Program javnih potreba na području društvene brige o djeci, rada s mladima i socijalne skrbi za 2020. godinu u Općini Vrbnik
67. Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Vrbnik u 2020. godini
66. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrbnik za 2020. godinu
65. Program javnih potreba u kulturi za 2020. godinu
64. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
63. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu
62. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Vrbnik u 2020. godini
61. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i kandidacijskih lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vrbnik
60. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
59. Proračun za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
58. III. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
57. III. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu
56. II. Izmjene Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, rada s mladima i socijalne skrbi za 2019. godinu u Općini Vrbnik
55. III. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
54. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrbnik za 2019. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr