SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 30. Utorak, 25. srpnja 2006.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
99. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustroju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama
98. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje sportsko-rekreacijskog
97. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže »Vela Luka« Općina Baška
96. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže hotela Kristal, Grad Opatija
95. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije za luku nautičkog turizma marina Admiral
24. Odluka o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja Grada Bakra
23. Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Bakra
22. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za izbor i imenovanje Klasa: 021-05/06-01/ 04, Ur. broj: 2170-02-01-06-5 od 16. lipnj
21. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2006. godini u Gradu
20. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2006. godinu
19. Program javnih potreba Grada Bakra u socijalnoj skrbi u 2006. godini
18. Program javnih potreba u športu za 2006. godinu
17. Program javnih i ostalih potreba Grada Bakra u kulturi za 2006. godinu
16. Program javnih potreba Grada Bakra na području društvene brige o djeci predškolskog odgoja za 2006. godinu
15. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Bakra za 2006. godinu
14. Odluka o Proračunu Grada Bakra za 2006. godinu
13. Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Bakra za razdoblje 01.01. - 31.12.2005. godine
46. Odluka o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća i raspodjeli dobitka GKTD »Murvica« d.o.o. Crikvenica za 2005. godinu
45. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Radost« Crikvenica
44. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Crikvenice u 2006. godini
43. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
42. Druga izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
41. Druga izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
40. II. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2006. godinu s projekcijom za 2007. i 2008. godinu
39. II. izmjena i dopuna Odluke o projekciji proračunske potrošnje za 2007. i 2008. godinu
38. II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 2006. godinu
77. Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji Grada Rijeke (Republika Hrvatska) i Grada Daliana (Narodna Republika Kina)
25. Odluka o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine Čavle
17. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja Haludovo (T1-1 Haludovo, R-6 Haludovo - obala i R-1 Haludovo - izgrađeni dio)
16. Prijedlog Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska - Dubašnica
31. Odluka o osnivanju i imenovanju zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine Skrad
30. Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
29. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati na temelju ugovora o koncesiji
28. Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada za 2006. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr