SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 23. Četvrtak, 8. lipnja 2006.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
78. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih (domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova
77. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija
76. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za rehabilitaciju Fortica - Kraljevica
75. Odluka o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe »Marko A. Stuparić« Mali Lošinj
74. Odluka o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe »Mali Kartec« Krk
73. Odluka o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe »Volosko« Opatija
72. Odluka o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe »Kantrida« Rijeka
71. Odluka o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Ustanove »Ivan Matetić Ronjgov
70. Odluka o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Prirodoslovnog muzeja Rijeka
69. Odluka o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
68. Odluka o sufinanciranju izgradnje I. faze klizališta u Delnicama
14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim stipendijama i učeničkim naknadama
13. Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja javne ustanove »Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića«
12. Odluka o osnivanju javne ustanove »Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića«
11. Odluka o usklađenju Prostornog plana uređenja Grada Cresa s uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora
35. Odluka o ustrojavanju kataloga informacija Grada Crikvenice
KATALOG INFORMACIJA GRADA CRIKVENICE
28. Odluka o prihvaćanju dopune Sporazuma o osnivanju Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije
27. Odluka o zaduživanju kod Zagrebačke banke d.d. - Poslovni centar Istre i Primorja Rijeka za financiranje kapitalnih projekata
26. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2006. godini
25. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
24. Izmjene i dopune Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu Grada Delnica
23. Odluka o dopuni Odluke o uređenju prometa u Delnicama
25. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora
24. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Uređivačkog savjeta za gradski list »Opatija«
23. Zaključak Ur.br. 2156/01-01-06-2
22. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije za životno djelo
21. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Opatije
20. Odluka o imenovanju Počasnom građankom Grada Opatije
27. Odluka o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe
23. Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz
22. Odluka o plaći općinskog načelnika i naknadama članovima Općinskog vijeća, članovima radnih tijela Općinskog vijeća i članovima
21. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju upravnog odjela
20. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/04)
19. Odluka o komunalnim djelatnostima u Općini Dobrinj
18. Odluka o plaćama službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj
17. Odluka o uređenju prometa na području Općine Dobrinj
15. Odluka o izmjeni i dopuni, razdoblju i vremenu u kojem se ne mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi
14. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu
26. Odluka o izmjenama Odluke o visini naknade za parkiranje vozila
25. Odluka o izmjeni Odluke o premještanju nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na području Općine Omišalj
24. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju parkirališta za parkiranje autobusa i teretnih vozila

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr