SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 20. Utorak, 23. svibnja 2006.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
4. Odluka Ur. broj 2170-02-01-06-1/MS
34. Odluka o određivanju imena ulice
33. Odluka o zaduživanju
32. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2006. godinu
26. Odluka o izdavanju suglasnosti
25. Plan motrenja i ophodnje otvorenog prostora kao i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara l
24. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od posebnog interesa
23. Odluka o zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Kraljevice
22. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih
21. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Grada Kraljevice
6. Izmjene Pravilnika o premještanju vozila, blokiranju i deblokiranju autobusa, teretnih automobila, radnih strojeva
5. Izmjene Pravilnika o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima Grada Krka
22. Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2006. godinu
22. Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2006. godinu
25. Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2006. godinu
24. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Skupštine Marina d.o.o. Novi Vinodolski
23. Rješenje o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
22. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
21. Odluka o izmjeni Odluke o ustroju i djelokrugu Gradske uprave Grada Novi Vinodolski
20. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnog člana Gradskog vijeća
19. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o vremenskom razdoblju u kojem se ne mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi
18. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
17. 2. izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2006. godinu
22. Odluka Ur. broj: 2169-01-01-06-12
21. Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za parkiranje
41. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara
40. Odluka o isticanju kandidature Grada Rijeke za organizaciju XVII. Mediteranskih igara 2013. godine
39. Odluka o imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole »Kozala«
38. Odluka o razrješenju članice Školskog odbora Osnovne škole »Kozala«
37. Odluka o izmjeni Odluke o prihvaćanju kapitalnih projekata
31. Propis o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe izvan prostorija
30. Izvršenje Proračuna Općine Baška za 2005. godinu 01.01. - 31.12.2005.
29. Odluka o izmjeni Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška
28. Odluka o izmjeni Odluke o naknadama za rad u Općinskom vijeću Općine Baška, Općinskom poglavarstvu Općine Baška i radnim tijelima
27. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu parkiranja, organizaciji, uređenju i načinu naplate javnih parkirališta
9. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2005. godinu
8. Godišnji obračun Proračuna Općine Matulji za 2005.
26. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Mrkopalj za 2006. godinu
25. Godišnji obračun Proračuna Općine Mrkopalj za 2005. godinu
24. Odluka o 1. izmjeni i dopuni Općinskog proračuna Općine Mrkopalj za 2006. godinu
27. Rješenje o imenovanju Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Vinodolske
26. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora: Bribir, Grižane-Belgrad, Tribalj i Drivenik
25. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju određenih poslova nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara
24. Odluka o prihvaćanju ažuriranog Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Vinodolske, tabelarni dio - prilozi
23. Odluka o formiranju poslovnih zona K12 - »Barci«, K14 »Kamenolom« i usvajanju programa zona
22. Plan raspodjele prihoda po osnovi grobne pristojbe, komunalne naknade, komunalnog doprinosa i šumske rente za 2006. godinu
21. Plan nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za 2006. godinu
20. Godišnji program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2006. godinu
19. Godišnji program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu na području Općine Vinodolske

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr