SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 20. Utorak, 23. svibnja 2006.
GRAD KRK
4

6.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 19/01, a u svezi odredbi članka 5. stavka 3. i 8., te članka 84. i 85. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04), članka 29., 30. i 33. Odluke o uređenju prometa u Gradu Krku (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/04), i odredbi članka 2. Odluke o o utvrđivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju davanjem koncesije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 31/01, 19/04 i 42/04), Gradsko Poglavarstvo Grada Krka, na sjednici održanoj 11. svibnja 2006. godine, donijelo je

IZMJENE PRAVILNIKA
o premještanju vozila, blokiranju i deblokiranju autobusa, teretnih automobila, radnih strojeva i priključnih vozila

Članak 1.

U Pravilniku o premještanju vozila, blokiranju i deblokiranju autobusa, teretnih automobila, radnih strojeva i priključnih vozila (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 2/05), u članku 9. stavku 3. riječi »286. st. 1« zamjenjuju se sa »72.«

Članak 2.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Cijene premještanja, čuvanja na lokaciji za smještaj nepropisno parkiranih vozila i deblokade:

a)

Premještanje vozila na lokaciji za smještaj nepropisno parkiranih vozila i čuvanje do 24 sata

300,00 kn

b)

započeto premještanje

150,00 kn

c)

čuvanje-ležarina vozila po danu

50,00 kn

d)

blokiranje i deblokiranje autobusa, teretnih automobila, radnih strojeva i priključnih vozila

400,00 kn

U cijene iz prednjeg stavka uključen je porez na dodanu vrijednost.«

Članak 3.

Ove Izmjene Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 340-09/06-01/6

Ur. broj: 2142/01-02-06-3

Krk, 11. svibnja 2006.

GRAD KRK
GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik Poglavarstva

Darijo Vasilić, prof., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=175&mjesto=51500&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr