SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 17. Ponedjeljak, 24. travnja 2006.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
31. Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje GKTD »Murvica« d.o.o. Crikvenica
30. Rješenje o imenovanju članova Odbora za zaštitu okoliša i prostorno planiranje
29. Rješenje o razrješenju člana Odbora za zaštitu okoliša i prostorno planiranje
28. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o reklamiranju i plakatiranju
27. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o prijenosu poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Crikvenice na mjesne odbore
8. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja na području Grada
7. Odluka o prestanku mandata članovima Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti članova Gradskog vijeća
21. Odluka o prihvaćanju Financijskog izvješća Dječjeg vrtića »Hlojkica« Delnice za 2005. godinu
20. Rješenje Ur. broj: 2112-01-06-02
19. Odluka o imenovanju člana Poglavarstva
18. Odluka Ur. broj: 2112-01-06-03
17. Program javnih potreba u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u Gradu Delnicama u 2006. godini
16. Program javnih potreba u športu u Gradu Delnicama u 2006. godini
15. Program javnih potreba u kulturi u Gradu Delnicama za 2006. godinu
14. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi u Gradu Delnicama za 2006. godinu
13. Odluka o povećanju cijena usluge za obavljanje crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama
12. Program javnih potreba u zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša te očuvanju flore i faune u Gradu Delnicama u 2006. godini
20. Izvješće o stanju u prostoru Grada Kraljevice 1. ožujka 2006. godine
19. Odluka o osnivanju Fonda za izgradnju trga s kipom Sv. Nikole
18. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova iz programa poticane stanogradnje
17. Financijski plan Fonda za izgradnju trga s kipom Sv. Nikole
16. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice za 2006. godinu
15. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
14. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice za 2006. godinu
13. II izmjene i dopune Proračuna Grada Kraljevice za 2006. godinu
15. Odluka o određivanju lokacije za smještaj nepropisno parkiranih vozila
29. Odluka o razrješenju i imenovanju dijela članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja
28. Odluka o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora
27. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
26. Odluka o osnivanju Doma za dnevni boravak djece »Tić« Rijeka
25. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Centra za zaštitu djece »Tić« Rijeka
24. Statut Grada Rijeke (pročišćeni tekst)
28. Godišnji obračun Proračuna Općine Fužine za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2005. godine
20. Poslovnik o radu općinskog Poglavarstva Općine Punat
19. Odluka o raspodjeli rezultata - sredstava viška prihoda 2005. godine
18. I. izmjena i dopuna Plana proračuna Općine Punat za 2006. godinu
17. Odluka o uvođenju i naplati ekološke pristojbe
16. Odluka o naknadama troškova za rad u tijelima Općine Punat
15. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2006. godini
14. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2006. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr