SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 9. Petak, 3. ožujka 2006.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
3. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića »Girice« Cres
2. Odluka o izmjeni Odluke o pravima vijećnika, članova Gradskog poglavarstva i članova radnih tijela u Gradu Cresu na naknadu
1. Odluka o komunalnom redu
12. Statut Grada Delnica - pročišćeni tekst
11. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Odbora za zdrvatsvo i socijalnu skrb
10. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Odbora za šport, kulturu, tehničku kulturu, odgoj, obrazovanje i mladež
9. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Odbora za gospodarski razvoj, prostorno uređenje i promet, zaštitu okoliša
8. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Odbora za Proračun, financije, komunalne djelatnosti i imovinu Grada
7. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Odbora za Statut, Poslovnik i propise
6. Odluka o povećanju cijena usluge odvoza komunalnog otpada kontejnerima
5. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Delnica za četverogodišnje razdoblje od ožujka 2006. do ožujka 2010. godine
4. Izvješće o stanju u prostoru za područje Grada Delnica
3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2005. godini
2. Izvješće za 2005. godinu o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
8. Pravilnik o ostvarivanju poticaja za vinogradarsku proizvodnju na području Grada Kastva
7. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2006. godinu
6. Odluka o financiranju političkih stranaka
7. Odluka o zabrani izlaganja i prodaje robe izvan poslovnog prostora
14. Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2006. godinu
13. 1. izmjene Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2006. godinu
12. Odluka o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Novi VInodolski
11. Plan razvojnih programa Grada Novi Vinodolski za 2006. - 2008. godinu
10. Odluka o zaduživanju
9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada
7. Godišnji obračun Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2005. godinu
11. Odluka o visini novčanih nagrada za javna priznanja Grada Rijeke
10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke
9. Izmjene i dopune Statuta Grada Rijeke
8. Odluka o prihvaćanju kapitalnih projekata
7. Odluka o zaduživanju Grada Rijeke izdavanjem municipalnih obveznica
6. Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu
5. Odluka o raspodjeli viška prihoda iz 2005. godine
4. Godišnji obračun Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu
10. Poslovnik o radu Općinskog poglavarstva Općine Baška
17. Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu priznanja Općine Fužine
1. Odluka o dodjeli Nagrade Općine Matulji za 2006. godinu
4. Odluka o prihvaćanju promjene cijena za obavljanje komunalnih poslova skupljanja i odvoza otpada s javnih površina
3. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
1. Godišnji obračun Proračuna Općine Ravna Gora za 2005. godinu
12. Odluka o usvajanju prethodne suglasnosti na prijavljeni cjenik usluga crpljenja i odvoza fekalija
11. Odluka o mirovanju mandata članu Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenice člana Općinskog vijeća
10. Odluka o izboru zamjenika načelnika Općine Skrad
9. Odluka o izboru zamjenika načelnika Općine Skrad
8. Odluka o izboru članova Općinskog poglavarstva Općine Skrad
7. Odluka o izboru načelnika Općine Skrad
6. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Skrad
5. Odluka o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja Općine Skrad

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr