SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 40. Petak, 30. prosinca 2005.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
75. Odluka o prihvaćanju kapitalnih projekata
74. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Delnica za 2006. godinu
73. Proračun Grada Delnica za 2006. godinu
72. Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Proračuna Grada Delnica za 2005. godinu
56. Ispravak Tekstualnog djela Prostornog plana uređenja Grada Raba
55. Odluka o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
54. Odluka o osnivanju »Gradske knjižnice Rab«
53. Projekcija konsolidiranog proračuna Grada Raba za razdoblje 2006. - 2008. godine
52. Plan razvojnih programa za 2006. godinu
51. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Raba za 2006. godinu
50. Konsolidirani Proračun Grada Raba za 2006. godinu
49. Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Raba za 2005. godinu
50. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova zimske službe na nerazvrstanim cestama Općine Klana
49. Odluka o izboru Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju
48. Odluka o izmjeni Odluke o izboru Odbora za groblja
47. Odluka o izmjeni Odluke o izboru Odbora za društvene djelatnosti
46. Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite za Općinu Klana
45. Odluka o financiranju političkih stranaka u 2005. godini
44. II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2005. godinu
43. II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2005. godinu
42. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Klana za 2006. godinu
41. Proračun Općine Klana za 2006. godinu
40. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Klana za 2005. godinu
39. III. izmjene Proračuna Općine Klana za 2005. godinu
63. Odluka o promjeni granice Grada Opatije i Općine Lovran
62. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lovran za 2006. godinu
61. Program javnih potreba u području predškolskog odgoja u 2006. godini
60. Program javnih potreba u sportu Općine Lovran u 2006. godini
59. Program javnih potreba u obrazovanju i kulturi za 2006. godinu
58. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i primarne zaštite u Općini Lovran u 2006. godini
57. Projekcija Proračuna Općine Lovran za razdoblje 2007. - 2008. godine
56. Proračun Općine Lovran za 2006. godinu
55. II. izmjene i dopune Proračuna Plana rasporeda sredstava obrazovanja i kulture
54. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Lovran za 2005. godinu
53. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti
52. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2006. godini
51. Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2006. godini
50. Prve izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2005. godini
49. II. izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2005. godini
22. Izvješće o stanju u prostoru Općine Mrkopalj za proteklo razdoblje (lipanj 1998. - prosinac 2005. godine)
21. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Mrkopalj za četverogodišnje razdoblje (prosinac 2005. - prosinac 2009.g.)
20. Odluka o izboru i imenovanju pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mrkopalj
19. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora komunalnog društva »Komunalac« d.o.o. Delnice
18. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora
60. Odluka o osiguravanju i raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj
59. Odluka o osiguravanju i raspoređivanju sredstava za rad nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Omišalj
58. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2006. godinu
57. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr