SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 39. Utorak, 27. prosinca 2005.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
34. Odluka o osnivanju javne ustanove socijalne skrbi - Doma za starije osobe Gerovo
33. Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića »Buba Mara« Čabar
32. Odluka o drugoj izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Čabra
71. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova »čišćenje i održavanje slivnika oborinske kanalizacije« temeljem ugovora
70. Odluka o imenovanju ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Delnice
69. Odluka o prvoj dopuni Odluke o naknadama za rad vijećnika, članova Poglavarstva i njihovih radnih tijela
68. Odluka o prvoj izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnog tijela Grada Delnica
67. Odluka o prvim izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Delnica
66. Odluka o drugim izmjenama i dopunama Statuta Grada Delnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01 i 27/05)
65. Program tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu Grada Delnica
64. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2006. godini
63. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
41. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Kraljevice
40. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
39. Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2006. godinu
38. Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe, te skrbi o djeci za 2006. godinu
37. Program javnih potreba u kulturi za 2006. godinu
36. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice za 2006. godinu
35. Odluka o prirezu poreza na dohodak Grada Kraljevice
34. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice za 2006. godinu
33. Proračun Grada Kraljevice za 2006. godinu
1. Odluka o načinu plaćanja i visini cijene komunalnih usluga
76. Zaključak o izradi projekta »Projekt ukupnog razvoja Grada Novi Vinodolski«
78. Odluka o promjeni granice Grada Opatije i Općine Lovran
77. Odluka o izdvajanju dijela naselja Poljane i Dobreć i pripajanju naselju Vela Učka
76. Odluka o izdvajanju dijela naselja Ika i pripajanju naselju Oprić
75. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
48. Projekcija Proračuna Općine Baška za razdoblje 2006. - 2008. godine
47. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2006. godinu
46. Proračun Općine Baška za 2006. godinu
45. Proračun Općine Baška za 2006. godinu
37. Proračun Općine Brod Moravice za 2006. godinu
36. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Brod Moravice za 2006. godinu
29. Plan razvojnih programa u 2006. godini
28. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2006. godini
27. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2006. godini
26. Godišnji program javnog reda i sigurnosti na području Općine Dobrinj u 2006. godini
25. Godišnji program razvitka gospodarskih djelatnosti na području Općine Dobrinj u 2006. godini
24. Godišnji program zdravstva, sporta i rekreacije na području Općine Dobrinj za 2006. godinu
23. Godišnji program javnih potreba iz socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja na području Općine Dobrinj u 2006. godini
22. Godišnji program javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2006. godini
21. Opće javne usluge na području Općine Dobrinj u 2006. godini
20. Plan nabave za robe, radove i usluge male vrijednosti za 2006. godinu
19. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2006. godinu
18. Proračun Općine Dobrinj za 2006. godinu
16. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jelenje za 2006. godinu
15. Proračun Općine Jelenje za 2006. godinu
14. III. izmjene i dopune Proračuna Općine Jelenje za 2005. godinu
24. Odluka o izmjenama i dopunama Socijalnog programa
23. Program javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2006. godinu
22. Program javnih potreba Općine Malinska - Dubašnica za 2006. godinu
21. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska - Dubašnica za 2006. godinu
20. Proračun Općine Malinska - Dubašnica za 2006. godinu
40. Odluka o kretanju prihoda i izdataka Proračuna Općine Matulji od 2006. do 2008. godine
39. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2006. godinu
38. Proračun Općine Matulji za 2006. godinu
22. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2005. godinu
37. Odluka Ur. broj: 2142-02-01-05-8
36. Odluka o osiguranju i raspoređivanju sredstava za rad nezavisnih općinskih lista i vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću
35. Odluka Ur. broj: 2142-02-01-05-6
34. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2006. godinu
33. Plan Proračuna Općine Punat za 2006. godinu
16. Projekcija Proračuna Općine Vinodolske za 2007. - 2008. godinu
15. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vinodolske za 2006. godinu
14. Proračun Općine Vinodolske za 2006. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr