SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 36. Utorak, 20. prosinca 2005.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
50. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Cresa
49. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Cresa
48. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za razdoblje 2006. godine
47. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
46. Program javnih potreba u kulturi za koje se sredstva predviđaju iz Proračuna Grada Cresa za 2006. godinu
45. Program javnih potreba u športu za 2006. godinu
44. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na području Grada Cresa za 2006. godinu
43. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Cresa za 2006. godinu
42. Projekcija proračunske potrošnje Grada Cresa za period 2006. do 2008. godine
41. Proračun Grada Cresa za 2006. godinu
40. Odluka o trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2005. godinu
58. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2006. godinu
57. Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva
56. Odluka o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela, gradonačelnika, zamjenice gradonačelnika i članova
55. Odluka o sufinanciranju boravka djece s prebivalištem na području Grada Kastva u predškolskim ustanovama
54. Projekcija Proračuna za razdoblje 2006. - 2008. godine
53. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2006. godinu
52. Proračun Grada Kastva za 2006. godinu
51. Pravilnik o plaćama
50. Pravilnik o unutrašnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kastva
75. Rješenje o imenovanju Komisije za popis birača
74. Rješenje o imenovanju Komisije za imenovanje ulica i trgova
73. Zaključak Ur. broj: 2107/02-01-05-2
72. Odluka Ur. broj: 2107/02-01-05-5
71. .Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
70. Odluka o prihvaćanju kapitalnih projekata
69. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2006. godinu
68. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
67. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
66. Proračun Grada Novi Vinodolski za 2006. godinu
48. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju službenika za informiranje
198. Rješenje o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Povjerenstva za borbu protiv ovisnosti
197. Odluka o utvrđivanju vrijednosti parametra »a« za izračun visine mjesečne zakupnine u 2006. godini
196. Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2006. godinu
35. Odluka o povećanju cijene pitke vode i odvoza komunalnog otpada na području Općine Brod Moravice
13. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Jelenje za 2005. godinu
46. Program javnih potreba Općine Skrad u akciji »Općina Skrad - prijatelj djece« za 2006. godinu
45. Program javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2006. godinu
44. Program javnih potreba Općine Skrad u vatrozaštiti za 2006. godinu
43. Program javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2006. godinu
42. Program javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2006. godinu
41. Odluka o financiranju Socijalnog programa na području Općine Skrad za 2006. godinu
40. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
39. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
38. Financijaki plan rashoda i izdataka za 2007. i 2008.
37. Financijski plan procjena prihoda i primitaka za 2007. i 2008.
36. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Skrad za 2006. godinu
35. Proračun Općine Skrad za 2006. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr