SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 30. Četvrtak, 17. studenog 2005.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
158. Izmjene i dopune Plana intervencije kod iznenadnog onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji
157. Odluka o odobrenju čiste sječe šume u svrhu izgradnje vodoopskrbe visoke zone Vrbnik, Garica i Risika na području
156. Odluka o mjerama poticanja lovaca glede uklanjanja medvjeda, čaglja, divlje svinje i jelena lopatara na otocima
155. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2005. godinu
154. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Povjerenstva za suzbijanje ovisnosti na području Primorsko-goranske županije
153. Odluka o davanju suglasnosti kupcima Vodogradnje Rijeka d.o.o. na otplatu preostalih obroka u jednokratnom iznosu prije ugovoreno
152. Odluka o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na dijelu uvale Lučica sjeverno od Rta Sv. Marak - otok Krk
151. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za plažu autokampa »Poljana« sjeverni dio
26. Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo na području Grada Bakra
39. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa i o nerazvrstanim cestama na području Grada Cresa
62. Rješenje o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
61. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora Crikvenica
60. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Zvonka Cara Crikvenica
59. Rješenje o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za financije i proračun
58. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Odbora za izbor i imenovanje
57. Rješenje o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i člana Odbora za suradnju s gradovima - općinama i međunarodnu suradnju
56. Rješenje o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Komisije za predstavke i pritužbe
55. Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i zamjenika Komisije za popis birača
54. Rješenje o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Komisije za imenovanje ulica i trgova
53. Rješenje o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb
52. Rješenje o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za predškolski odgoj, školstvo i mladež
51. Rješenje o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za šport i tehničku kulturu
50. Rješenje o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za kulturu
49. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup prostora i opreme u osnovnim školama i dječjem vrtiću
48. Zaključak o izradi Razvojnog projekta »Projekt ukupnog razvoja Grada Crikvenice«
47. II. izmjena Programa gradnje objekata i uređaja infrastrukture za 2005. godinu
46. II. izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
45. II. izmjena i dopuna Odluke o projekciji proračunske potrošnje za 2006. i 2007. godinu
44. II. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2005. godinu s projekcijom za 2006. i 2007. godinu
43. II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 2005. godinu
62. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Grada Delnica za 2005. godinu
45. Odluka o razrješenju i izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Raba
44. Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za popis birača Grada Raba
43. Odluka o uvođenju namjenskog povećanja cijene vode
42. Odluka o osnivanju proračunskog fonda za financiranje izgradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Raba
31. Odluka o izboru zamjenika općinskog načelnika
30. Odluka o izboru članova Odbora za gospodarstvo, razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
29. Odluka o izboru članova Odbora za informiranje, međuopćinsku, međugradsku i međunarodnu suradnju
28. Odluka o izboru članova Odbora za mjesnu samoupravu
27. Odluka o izboru člana Odbora za statutarno- pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Čavle
26. Odluka o obavljanju komunalnih poslova obvezatne preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na području Općine Čavle
42. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
17. Odluka o imenovanju Uprave - direktora KD »Dubašnica« d.o.o. Malinska
16. Odluka o osnivanju »Komunalnog društva Dubašnica« d.o.o.
39. Odluka o prihvaćanju Projekta bilateralne suradnje pod nazivom »Plan lokalnog razvoja Mikroregije Gorski kotar«
13. II. izmjene i dopune Proračuna za 2005. godinu
12. II. izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vinodolske za 2005. godinu
58. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
57. Odluka o Detaljnom planu uređenja sportsko- rekreacijske zone i dijela naselja u Ronjgima
56. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
55. Odluka o Detaljnom planu uređenja Društveni centar Viškovo i park Milihovo
54. Odluka o imenovanju članova Eko Stožera Općine Viškovo
53. Odluka o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, načelnika i članova Općinskog poglavarstva

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr