SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 28. Ponedjeljak, 31. listopada 2005.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
150. Odluka o dopuni Odluke o mrtvozorenju na području Primorsko-goranske županije
149. Odluka o davanju suglasnosti na Plan upravljanja lokalnim vodama za 2005. godinu za slivno područje »Gorski kotar«
148. Odluka o davanju suglasnosti na Plan upravljanju lokalnim vodama za 2005. godinu za slivno područje »Kvarnersko primorje i otoci«
147. Odluka o odobrenju čiste sječe šume na dijelu k.č. br. 1408/5 Sunger radi eksploatacije mineralne sirovine na EP »MRKOVAC«
146. Odluka o osnivanju Odbora za mlade Primorsko-goranske županije
145. Odluka o izmjeni Odluke o privatizaciji Vodogradnje Rijeka d.d. Rijeka
144. Odluka o određivanju predstavnika u Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Crikvenica
143. Odluka o određivanju predstavnika u Upravno vijeće Centra za sociajlnu skrb Krk
142. Odluka o određivanju predstavnika u Upravno vijeće Centra za sociajlnu skrb Opatija
141. Odluka o određivanju predstavnika u Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Rijeka
140. Odluka o određivanju predstavnika u Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Cres - Lošinj
139. Odluka o imenovanju članova školskih (domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač PGŽ
138. Odluka o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko- goranska županija
137. Odluka o odobrenju čiste sječe šume radi izgradnje magistralnog plinovoda Pula - Karlovac na području Primorsko-goranske županije
136. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije za brodogradilišnu luku brodogradilišta Smiljane i Đanija Jurića
135. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije za brodogradilišnu luku brodogradilišta Antona Jurića
31. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Programa održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Čabra u 2005. godini
30. Odluka o pravima osoba koje volonterski obavljaju dužnosti u Gradu Čabru
29. Odluka o izmjeni Odluke o priključenju građevina na objekte i uređaje komunalne infrastrukture
28. Odluka o drugoj izmjeni Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Čabra
27. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Odbora za izbor i imenovanja
26. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Gradu Čabru
49. Odluka o razrješenju članstva u Upravnom vijeću Centra za mediteransku poljoprivredu Primorsko-goranske županije
48. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za mediteransku poljoprivredu Primorsko-goranske županije
47. Rješenje o imenovanju članova Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
46. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno planiranje
45. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za očuvanje i uređivanje prirode i zaštitu okoliša
44. Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za unapređivanje i razvitak manjih mjesta
43. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo i razvoj
42. Odluka o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra - puta
41. Odluka o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra - puta
40. Odluka o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra - puta
39. II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Malog Lošinja za 2005. godinu
64. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
63. Rješenje o imenovanju članova Socijalnog vijeća
62. Rješenje o imenovanju članova Komisije za dodjelu priznanja Grada Novi Vinodolski
61. Rješenje o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski
60. Rješenje o izboru člana Gradskog poglavarstva Grada Novi Vinodolski
59. Rješenje o izboru zamjenika gradonačelnika Grada Novi Vinodolski
58. Rješenje o razrješenju člana Gradskog poglavarstva
57. Zaključak Ur.broj: 2107/02-01-05-2
56. Prethodna suglasnost na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića »Fijolica«
55. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju naknade troškova za rad članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća
54. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski
53. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Novi Vinodolski za robe, radove i usluge male vrijednosti za 2005. godinu
52. Izmjene Plana nabave Grada Novi Vinodolski za 2005. godinu
51. Odluka o komunalnom doprinosu
50. II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
49. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
48. 2. izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2005. godinu
41. Odluka o izmjeni Odluke o visini troškova uklanjanja, premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih vozila
40. Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za parkiranje
149. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata
43. Odluka o osnivanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Baška
42. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o razdobljima kalendarske godine u kojima se ne mogu graditi građevine
41. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
40. Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Baška
39. Odluka o izmjeni Statuta Općine Baška
38. Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača
37. Odluka o imenovanju Komisije za popis birača
36. Odluka o izboru članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Baška
34. Odluka o raspodjeli rezultata
41. Rješenje o izboru predsjednika i članova Socijalnog vijeća Općine Lovran
40. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za kulturu Općinskog vijeća Općine Lovran
39. Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativne akte Općinskog vijeća Općine Lovran
38. Rješenje o razrješenju predsjednika mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Lovran
37. Rješenje o imenovanju predsjednika Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Lovran
36. Odluka o osnivanju i imenovanju članova i zamjenika članova Komisije za popise birača Općinskog vijeća Općine Lovran

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr