SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 26. Petak, 30. rujna 2005.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
134. Zaključak broj 2170-01-11-01-05-2
133. Odluka o promjeni naziva Učeničkog doma srednjih škola u Rijeci
132. Odluka o izboru predstavnika Primorsko-goranske županije u Otočno vijeće
131. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za mediteransku poljoprivredu Primorsko-goranske županije
130. Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća Centra za mediteransku poljoprivredu Primorsko-goranske županije
129. Odluka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Crikvenici
128. Odluka o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (pročišćeni tekst)
127. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije za ronilačko rekreativni centar na pomorskom dobru u uvali Čikat
126. Odluka o davanju koncesije u svrhu gospodarskog korištenja dijela pomorskog dobra na području Grada Kraljevice
125. Odluka o izmjenama Odluke o dodjeli koncesije na pomorskom dobru tvrtki »Jadranka« d.d. iz Malog Lošinja
124. Odluka o izmjenama Odluke o dodjeli koncesije na pomorskom dobru tvrtki »Jadranka« d.d. iz Malog Lošinja
123. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije na pomorskom dobru tvrtki »Zlatni otok« d.d. Krk
122. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije Općini Omišalj za korištenje plaže »Ispod crkve« u Njivicama
121. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije Općini Omišalj za korištenje područja ispred autokampa i šetališta u Njivicama
120. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije tvrtki GKTD »Ivanj« d.o.o. Novi Vinodolski za korištenje plaže »Lišanj«
37. Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja
36. Odluka o prestanku mandata vijećniku Gradskog vijeća i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika
35. Odluka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
34. Odluka o izmjeni i dopuni Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za razdoblje 2005. godine
33. Odluka o stavljanju javnog dobra izvan opće uporabe
32. Odluka o stavljanju javnog dobra izvan opće uporabe
31. Odluka o drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2005. godinu
42. Odluka o ostavci člana Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća
41. Zaključak klasa: 600-01/05-01/44
40. Zaključak klasa: 600-01/05-01/45
43. I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2005. godinu
42. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
41. I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kastvu za 2005. godinu
40. II. izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu
47. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Novi Vinodolski za robe, radove i usluge male vrijednosti za 2005. godinu
46. Izmjene plana nabave Grada Novi Vinodolski za 2005. godinu
145. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Centra za odgoj i obrazovanje
144. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole »Zamet«
143. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole »Vežica«
142. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole »Vladimir Gortan«
141. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole »Turnić«
140. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole »Trsat«
139. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole »Škurinje« Rijeka
138. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole »Srdoči«
137. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole - Scuola elementare »San Nicolo«
136. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole »Podmurvice«
135. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole »Pehlin«
134. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole »Pećine«
133. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole »Nikola Tesla«
132. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole »Kozala«
131. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole »Kantrida« Rijeka
130. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole »Ivana Zajca«
129. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole »Gornja Vežica«
128. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole - Scuola elementare »Gelsi«
127. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole »Fran Franković«
126. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole »Eugen Kumičić«
125. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole - Scuola elementare »Dolac«
124. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole »Centar«
123. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole »Brajda«
122. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole - Scuola elementare »Belvedere«
121. Odluka o imenovanju članova Odbora za koordinaciju
120. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Psihijatrijske bolnice »Lopača«
119. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Rijeka«
118. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća ustanove »Dom mladih« Rijeka
117. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja moderne i suvremene umjetnosti
116. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja Grada Rijeke
115. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka
114. Odluka o razrješenju i imenovanju predstavnika osnivača - Grada Rijeke u Skupštini Trgovačkog društva
113. Odluka o imenovanju predstavnika osnivača - Grada Rijeke u Skupštini Trgovačkog društva »RIJEKA PROMET« d.o.o.
112. Odluka o razrješenju predstavnika osnivača - Grada Rijeke u Skupštini Trgovačkog društva »RIJEKA PROMET« d.o.o.
111. Odluka o imenovanju članova Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka
110. Odluka o razrješenju članova Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka
109. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za nacionalne manjine Gradskog vijeća Grada Rijeke
108. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju naknade troškova odnosno izgubljene zarade za rad vijećnika
107. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Rijeke
35. Odluka o izmjeni Odluke o režimu parkiranja na parkiralištu kompleksa Opatije sv. Lucije u Jurandvoru
34. Izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području Općine Baška za 2005. godinu
33. Izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba iz socijalne skrbi na području Općine Baška u 2005. godini
32. Izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju i osnovnom obrazovanju na području Općine Baška
31. I. izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
30. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2005. godinu
25. Odluka o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
24. Odluka o II. izmjenama i dopunama Općinskog proračuna Općine Čavle za 2005. godinu
30. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za natječaje i javnu nabavu
29. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Fužine za 2005. godinu
28. Odluka o određivanju službenika za informiranje
27. Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Fužine
26. Odluka o I. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Fužine za 2005. godinu
43. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Kostrena za četverogodišnje razdoblje (listopad 2005. - rujan 2009. godine)
42. Poslovnik Općinskog poglavarstva Općine Kostrena
41. Odluka o radnom vremenu Općinske uprave
40. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije
39. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta
38. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete
37. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja hortikulturno neuređenih javnih površina
36. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja hortikulturno uređenih javnih površina
16. Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Lokve za 2005. godinu
15. Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
14. Odluka o II. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Lokve za 2005. godinu
13. Odluka o II. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Lokve za 2004. godinu
36. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2005. godinu
18. I. izmjena Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2005. godinu
24. Odluka o imenovanju Komisije za popis birača i njihovih zamjenika
52. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
51. Odluka o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Viškovo

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr