SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 23. Petak, 12. kolovoza 2005.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
115. Zaključak o upravljanju vlasničkim portfeljem Republike Hrvatske u trgovačkim društvima i ustanovama na području PGŽ
114. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije
113. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za otoke Primorsko-goranske županije
25. Odluka o Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2005. godinu
39. Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika Mandatne komisije
38. Odluka o mirovanju mandata članu Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenku člana Gradskog vijeća
37. Odluka o mirovanju mandata članu Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjeniku člana Gradskog vijeća
36. Odluka o mirovanju mandata članu Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjeniku člana Gradskog vijeća
35. Odluka o mirovanju mandata članu Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća
34. Odluka o ostavci člana Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenici člana Gradskog vijeća
33. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Crikvenice u 2005. godini
32. Odluka o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća i raspodjeli dobitka GKTD »Murvica« d.o.o. Crikvenica za 2004. godinu
39. Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2005. godinu
38. izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2005. godinu
36. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
35. Odluka o mirovanju mandata članu Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjeniku člana Gradskog vijeća
34. Odluka o mirovanju mandata članu Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjeniku člana Gradskog vijeća
33. Odluka o mirovanju mandata članu Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenici člana Gradskog vijeća
32. Odluka o izmjeni Odluke o izboru Mandatne komisije
31. Odluka o Detaljnom planu uređenja dijela područja Radićeve ulice u Gradu Krku
30. izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
29. Odluka o II. izmjeni Proračuna Grada Krka za 2005. godinu
38. Odluka o proglašenju počasnim građaninom Grada Malog Lošinja
37. Odluka o dodjeli nagrade Grada Malog Lošinja za životno djelo
36. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Malog Lošinja
45. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za Statut i Poslovnik
44. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije
43. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanja
42. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Skupštine GKTD Ivanj d.o.o.
41. Odluka o mirovanju mandata člana Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća
40. Odluka o mirovanju mandata člana Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća
39. Izmjene Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski
38. Izmjene Statuta Grada Novi Vinodolski
53. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za gospodarski razvoj
52. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za praćenje i unapređivanje kvalitete ugostiteljske ponude
51. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za rješavanje problema opatijskih plaža
50. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za pitanja mladih
32. Odluka o osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za suradnju s gradovima i općinama i međunarodnu suradnju
31. Odluka o osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za statutarno-pravna pitanja
30. Odluka o razrješenju i izboru predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva »Sorinj« d.o.o. Rab
29. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Rab
28. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Pahuljica« Rab
27. Odluka o pokretanju projekta i učlanjivanja Grada Raba u Hrvatsku mrežu zdravih gradova
26. Odluka o osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za mjesnu samoupravu
25. Odluka o razrješenju i izboru predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva »Dundovo« d.o.o. za trgovinu i usluge
24. Odluka o osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za obilježavanje obljetnica, pripremu proslava i kulturnih manifestac
23. Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Raba za 2005. godinu
22. Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Raba za razdoblje siječanj - lipanj 2005. godine
29. Odluka o izboru Povjerenstva za informiranje, turizam, međuopćinsku i međunarodnu suradnju Općine Brod Moravice
28. Odluka o izboru Povjerenstva za zdravstvo i socijalnu skrb Općine Brod Moravice
27. Odluka o izboru Povjerenstva za civilnu zaštitu, vatrogastvo i zaštitu od elementarnih nepogoda Općine Brod Moravice
26. Odluka o izboru Povjerenstva za tjelesnu kulturu, šport i tehničku kulturu Općine Brod Moravice
25. Odluka o izboru Povjerenstva za kulturu, predškolski odgoj i osnovno obrazovanje Općine Brod Moravice
24. Odluka o izboru Povjerenstva za proračun i financije Općine Brod Moravice
23. Odluka o izboru Povjerenstva za gospodarstvo, poduzetništvo i poljoprivredu Općine Brod Moravice
22. Odluka o izboru Povjerenstva za komunalnu infrastrukturu, zaštitu okoliša i urbanizam Općine Brod Moravice
21. Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji Proračuna Općine Brod Moravice za 2004. godinu
20. Odluka o dodjeli priznanja Općine Brod Moravice za 2005. godinu
19. Odluka o dodjeli priznanja Općine Brod Moravice za 2005. godinu
18. Odluka o dodjeli priznanja Općine Brod Moravice za 2005. godinu
17. Odluka o dodjeli prizanja Općine Brod Moravice za 2005. godinu
23. Odluka o izboru člana Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Čavle
22. Odluka o određivanju naknade troškova za rad osoba izabranih na određene dužnosti
21. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Čavle
20. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Čavle
19. Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo
18. Odluka o Detaljnom planu uređenja dijela Novog Naselja Mavrinci - predio Baćina - 2. izmjena i dopuna Plana
25. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Fužine za 2005. godinu
24. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o vodoopskrbi
23. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o skupljanju, odvozu i odlaganju komunalnog otpada
22. Pravilnik o unutrašnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine
21. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
20. Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za proračun i financije
35. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lovran za 2005. godinu
34. Odluka o naknadi vijećnika, članova radnih tijela Općinskog vijeća i drugih primanja vijećnika i članova radnih tijela
33. Odluka o plaći i drugim primanjima načelnika, zamjenika načelnika i članova Općinskog poglavarstva
32. izmjene i dopune Proračuna Općine Lovran za 2005. godinu
17. Odluka o Detaljnom planu uređenja »Jir«

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr