SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 20. Petak, 22. srpnja 2005.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
110. Odluka o imenovanju Županijskog vatrogasnog zapovjedništva Primorsko - goranske županije
109. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije
108. Odluka o mirovanju mandata članu Skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjeniku člana Skupštine
107. Odluka o mirovanju mandata članu Skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjeniku člana Skupštine
106. Odluka o mirovanju mandata članu Skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjeniku člana Skupštine
105. Odluka o mirovanju mandata članu Skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjeniku člana Skupštine
104. Odluka o osnivanju Osnovne škole Kostrena
103. Odluka o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
102. Odluka o utvrđivanju nadležnosti za davanje prethodne suglasnosti na statute ustanova osnovnog i srednjeg školstva
101. Odluka o osnivanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji
100. Odluka o odobrenju čiste sječe šume u katastarskoj općini Delnice
37. Izmjene Plana nabave Grada Novi Vinodolski za robe, radove i usluge male vrijednosti za 2005. godinu
36. Izmjene i dopune Zaključka o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski
20. Odluka o razrješenju i izboru predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja
19. Godišnji obračun Proračuna Grada Raba za 2004. godinu
103. Izmjene i dopune Poslovnika Poglavarstva Grada Rijeke
102. Odluka o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora
101. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara
100. Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Rijeke
99. Odluka o razrješenju i izboru potpredsjednika Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Rijeke
98. Odluka o imenovanju članova Komisije za popise birača Grada Rijeke
97. Odluka o razrješenju članova Komisije za popise birača Grada Rijeke
96. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za urbanizam i prostorno uređenje Gradskog vijeća Grada Rijeke
95. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Rijeke
94. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Rijeke
93. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za školstvo i mlade Gradskog vijeća Grada Rijeke
92. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za predškolski odgoj, zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća
91. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za kulturu, sport i tehničku kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke
90. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Rijeke
89. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za komunalno gospodarstvo Gradskog vijeća Grada Rijeke
88. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za promet Gradskog vijeća Grada Rijeke
87. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za gospodarski razvoj i poduzetništvo Gradskog vijeća Grada Rijeke
86. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2005. godinu
85. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju kulturnih vijeća Grada Rijeke
13. Prve izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2005. godini
12. Prve izmjene Plana nabave za robe, radove i usluge male vrijednosti za 2005. godinu
11. Prve izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
10. zmjene Proračuna Općine Dobrinj za 2005. godinu
22. Odluka o ustroju Motrilačke i dojavne službe
21. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje postoji povećana opasnost od nastajanja i širenja požara
20. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2005. godinu
19. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2005. godinu
18. Izmjene Proračuna Općine Klana za 2005. godinu
27. Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada za 2005. godinu
26. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću općine
15. Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji Proračuna Općine Vrbnik za 2004. godinu
14. Odluka o osnivanju Komisije za popis birača
13. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Vrbnik
12. Odluka o profesionalnom obavljanju dužnosti potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Vrbnik

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr