SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 19. Petak, 15. srpnja 2005.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
99. Odluka o proglašenju elementarne nepogode
98. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - luku nautičkog turizma »Dunat«
97. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - luku nautičkog i športskog turizma »Vela Jana«
96. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - luku nautičkog i športskog turizma »Sv. Fuska«
95. Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava Proračunskog investicijskog fonda županijskih lučkih uprava
18. Odluka o izboru zamjenika gradonačelnika Grada Bakra
35. Rješenje o imenovanju članova Komisije za rješavanje u drugom stupnju
34. Rješenje o imenovanju članova Ocjenjivačkog suda Grada Malog Lošinja
33. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Malog Lošinja
32. Odluka o imenovanju članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
31. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Malog Lošinja
30. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Grada Malog Lošinja
35. Odluka o pristupanju u Asocijaciju multietničkih gradova jugoistočne Europe - PHILIA
34. Rješenje broj 2107/02-01-05-3
33. Rješenje broj 2107/02-01-05-2
32. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije
31. Rješenje o imenovanju Komisije za proračun i financije
30. Odluka broj 2107/02-01-05-2
29. Rješenje o izboru člana Gradskog poglavarstva Grada Novi Vinodolski
28. Rješenje o izboru člana Gradskog poglavarstva Grada Novi Vinodolski
27. Rješenje o izboru člana Gradskog poglavarstva Grada Novi Vinodolski
26. Odluka o mirovanju mandata člana Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća
18. Odluka o ustrojavanju Motriteljsko - dojavne službe
84. Odluka o određivanju naknade troškova za rad članova kulturnih vijeća Grada Rijeke
83. Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta usmenim nadmetanjem (licitacijom)
26. Odluka o režimu parkiranja na parkiralištu kompleksa Opatije sv. Lucije u Jurandvoru
25. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa u mjestu Baška
19. Odluka o naknadama potpredsjednika Općinskog vijeća, vijećnika, članova radnih tijela i komisija (povjerenstava)
18. Odluka o imenovanju članova Odbora za statutarno pravna pitanja
17. Odluka o imenovanju Povjerenstva za natječaje i javnu nabavu
16. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Fužine
15. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Turističke zajednice Općine Fužine
14. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Komunalnog - trgovačkog društva »Fužine« d.o.o. Fužine
13. Odluka o imenovanju članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fužine
12. Odluka o prihvaćanju izvješća Državnog ureda za reviziju Područni ured Rijeka o obavljenoj reviziji proračuna za 2004. godinu
11. Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo na području Općine Fužine
12. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Lokve
11. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Lokve
10. Odluka o imenovanju Povjerenstva za Statut i Poslovnik Općine Lokve
9. Odluka o imenovanju Povjerenstva za izbor i imenovanja Općine Lokve
8. Odluka o imenovanju Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Lokve
20. Odluka o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Punat
19. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o mjestima (prostorima) za prodaju robe izvan prodavaonica
24. Poslovnik Općine Viškovo
11. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Vrbnik
10. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Vrbnik
9. Odluka o izboru članova Odbora za mandatna pitanja
8. Odluka o izboru članova Odbora za izbor i imenovanja

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr