SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2005.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
4. Odluka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Opatiji
3. Odluka o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela Primorsko-goranske županije
2. Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - brodogradilište Nerezine
6. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2005. godinu
5. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kastvu za 2005. godinu
4. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu
3. Odluka o financiranju javnih potreba u sportu u 2005. godini
2. Odluka o financiranju javnih potreba u kulturi i ostalim djelatnostima u 2005. godini
1. Odluka o naknadi troškova za rad članova Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada
2. Pravilnik o premještanju vozila, blokiranju i deblokiranju autobusa, teretnih automobila, radnih strojeva i priključnih vozila
1. Pravilnik o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima Grada Krka
3. Plan nabave Grada Novi Vinodolski za robe, radove i usluge male vrijednosti za 2005. godinu
2. Plan nabave Grada Novi Vinodolski za 2005. godinu
1. Odluka o izdavanju prethodne suglasnosti na prijavljeni Cjenik proizvoda i usluga KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski
1. Odluka o promjeni granica Grada Opatije i Grada Rijeke
15. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola Grada Rijeke u 2005. godini
14. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2005. godini
13. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke
12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
10. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom planu uređenja dijela športsko-rekreacijskog područja Kantrida
9. Odluka o Detaljnom planu uređenja stambenog bloka Rujevica
8. Odluka o osnivanju Centra za zaštitu djece »Tić« Rijeka
7. Odluka o imenovanju ravnatelja ustanove Dječji vrtić »Rijeka«
6. Odluka o promjeni granica Grada Rijeke i Grada Opatije
4. Odluka o izmjeni Odluke o izboru Odbora za zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb i zaštitu potrošača
3. Odluka o izmjeni Odluke o izboru Odbora za kulturu, predškolski odgoj i osnovno obrazovanje
2. Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Mandatne komisije
1. Odluka o prestanku mandata članu Općinskog vijeća Općine Baška i početku obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća Općine Baška
1. Odluka o ispravku Odluke o privremenom financiranju Općine Lovran za razdoblje siječanj-ožujak 2005. godine
2. Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Malinska - Dubašnica
1. Odluka o određivanju službenika za informiranje
3. Odluka o dodjeli Nagrade Općine Matulji za 2005. godinu
2. Odluka o Detaljnom planu uređenja dijela radne zone R - 6
1. Odredbe za provođenje Plana - Odluka o donošenju Plana
2. Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Omišalj
1. Odluka o određivanju službenika za informiranje
2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
1. Odluka o Detaljnom planu uređenja »Poslovni kompleks Filtom«

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr