SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 38. Četvrtak, 2. prosinca 2004.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
60. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice za 2004. godinu
59. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Kraljevice u 2004. godini
58. Odluka o visini novčane naknade
55. Odluka o izdvajanju dijela naselja Poljane i Veprinac i pripajanju naselju Ičići
54. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2005. godinu
53. Projekcija Plana Proračuna Grada Opatije za 2005. do 2007. godinu
52. Plan Proračuna Grada Opatije za 2005. godinu
51. Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u Gradu Opatiji za 2005. godinu
50. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
49. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
48. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
47. III. izmjene Proračuna Grada Opatije za 2004. godinu
46. II. izmjena i dopuna Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2004. godinu
45. I. izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2004. godinu
48. Godišnji program javnih potreba iz socijalne skrbi na području Općine Baška u 2005. godini
47. Godišnji program javnih potreba u sportu na području Općine Baška za 2005. godinu
46. Godišnji program javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju i osnovnom obrazovanju na području Općine Baška u 2005. godini
45. Godišnji program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
44. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
11. Odluka o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda
24. Odluka o visini spomeničke rente Općine Lovran
20. I. izmjena i dopuna Programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2004. godinu
19. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu Općine Malinska - Dubašnica
18. Program javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2004. godinu
17. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska - Dubašnica
16. Odluka o II. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Malinska - Dubašnica za 2004. godinu
28. Poslovnik o radu Povjerenstva za zaštitu potrošača na području Općine Omišalj
31. Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Ravna Gora
30. Odluka o određivanju službenika za informiranje

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr