SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 14. Ponedjeljak, 14. svibnja 2018.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
68. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije osobe »Kantrida« Rijeka
67. Odluka o razrješenju i imenovanju Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
57. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Mali Lošinj u 2018. godini
56. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Mali Lošinj, za 2018. godinu
55. Financijski plan za požarnu sezonu u 2018. godini
54. Plan rada Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja za 2018. godinu
53. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara za 2018. godinu, na području Grada Mali Lošinj
60. Prve Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Raba za 2018. godinu s Projekcijama za 2019. i 2020. godinu
59. Prve Izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu s Projekcijama za 2019. i 2020. godinu
58. Ponovljena javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 1 - Rab, palit, Banjol ((NA 11 NA 12 NA 13 NA 31 NA 34 NA 35 NA 312)
17. Odluka o donošenju Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene
22. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
21. Odluka o komunalnom redu na području Općine Lopar
20. Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Općine Lopar
19. Izmjena i dopuna Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra
26. Godišnji obračun Proračuna Vinodolske općine za 2017. godinu
25. Odluka o donošenju Plana gosppodarenja otpadom Vinodolske općine za razdoblje od 2018. - 2023. godine

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr