SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 14. Ponedjeljak, 14. svibnja 2018.
OPĆINA VINODOLSKA

26.

Temeljem odredaba članaka 108., 109., 110., 111. i 112. Zakona o proračunu ( »Narodne novine RH« broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 40/09., 15/13., 30/13. - pročišćeni tekst i 7/18.), Općinsko vijeće Vinodolske općine 11. sjednici održanoj 10. svibnja 2018.godine, donijelo je

G O DI Š N J I O B R A Č U N
Proračuna Vinodolske općine za 2017. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun proračuna Vinodolske općine za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji obračun ) sadrži:

Prihodi i primici po Bilanci
31.12.2017. godine 16.582.780,94 kn

Stanje žiro računa i blagajne
31.12.2017. godine 354.376,99 kn

Ostvareni rashodi i izdaci po Bilanci
31.12.2017. godine 15.784.482,02 kn

Višak prihoda i primitaka 798.298,92 kn

Članak 2.

Obaveze prema dobavljačima na dan 31.12.2017.godine

- dospjele obaveze 239.369,00 kn

- nedospjele obaveze 4.644.708,00 kn

Članak 3.

Dospjele obaveze prema dobavljačima će se podmiriti iz:

Prihoda proračuna Općine za 2018.godinu 239.369,00 kn

Članak 4.

Iznos sredstava na dan 31.12.2017.godoine od 354.376,99 kuna prenosi se kao financijska imovina u 2018. godini sa danom 01.01.2018. godine i koristi se za podmirenje tekućih izdataka plaćenih u razdoblju 01.01.2018. godine do 17.01.2018. godine.

Članak 5.

Pregled izvršenja prihoda i rashoda Godišnjeg obračuna po skupinama utvrđuje se u Bilanci prihoda i rashoda.

Članak 6.

Posebni dio Godišnjeg obračuna za 2017. godinu sadrži detaljniji pregled izvršenja namjene izdataka po razdjelima i glavama, programima i aktivnostima proračunskih korisnika.

Članak 7.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/6

URBROJ:2107-03/18-01-5-97

Bribir, 10. svibnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl.ing.,v.r.

 

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1056&mjesto=91253&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr