SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 9. Četvrtak, 5. travnja 2018.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
16. Prve Izmjene Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga
15. Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Cresa
25. Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2017. godine
40. Odluka o imenovanju Savjeta za zdravstvo
39. Odluka o imenovanju Savjeta za turizam
38. Odluka o imenovanju Savjeta za sport
37. Odluka o imenovanju Savjeta za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj
36. Odluka o imenovanju Savjeta za kulturu i prosvjetu
35. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Komisije za poslovne prostore
34. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
33. Stautarna odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Grada Malog Lošinja
32. Poslovnička odluka o Izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Malog lošinja
31. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Malog Lošinja
30. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra
29. Odluka o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada u 2018. godini
28. Odluka o Izmjeni odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
27. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja za 2018. godinu
26. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu
25. Zaključak Urbroj: 2213/01-01-18-4
24. Zaključak Urbroj: 2213/01-01-18-4
23. Zaključak Urbroj: 2213/01-01-18-4
22. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
21. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
20. Godišnji Plan razvoja sustava Civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2018. godinu
19. Godišnja analiza stanja sustava Civilne zaštite na podrulju Grada Malog Lošinja za 2017. godinu
22. I. Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu
21. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu
20. Izmjene općeg Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski
19. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine
18. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
17. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
16. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena Statuta Dječjeg vrtića Fijolica
15. Odluka o promjeni sjedišta Dječjeg vrtića Fijolica Novi Vinodolski
14. Zaključak Urbroj: 2107/02-01-18-2
13. Zaključak Urbroj: 2107/02-01-18-2
14. Odluka Urbroj: 2142-04-01-18-4
13. Izvješatj održavanja komunalne infrastrukture 2017. godine
12. Izvještaj gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
11. Odluka o raspodjeli rezultata
10. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017. godinu
18. Plan prijma u službu za 2018. godinu
5. Plan lokacija za postavu privremenih objekata
4. Plan razvoja i mreže dječjih vrtića na području Općine Malinska-Dubašnica
3. Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica
23. Zaključak Urbroj: 2142-07-03-18-3
22. Odluka o Izmjenama i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Općine Vrbnik
21. Zaključak Urbroj: 2142-07-03-18-1
20. Zaključak Urbroj: 2142-07-03-18-1
19. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova održavanja čistoće javnih površina na području Općine Vrbnik
18. Odluka o sklapanju preugovora za kupnju nekretnina
17. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Vrbnik
16. Odluka o kupnji nekretnine
15. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
14. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš
13. Odluka o osnivanju trgovačkog društva za obavljanje komunalnih djelatnosti pod nazivom VRBENICUM d.o.o.

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr