SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 38. Četvrtak, 21. prosinca 2017.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
220. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove »Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije«
219. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove »Regionalna energetska agencija Kvarner«
218. Odluka o Izmjeni Odluke o osnivanju članova Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije
82. Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća
81. Odluka o razrješenju predsjednice Gradskog vijeća
80. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zaštitu prirode i očuvanje okoliša
79. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za promet
78. Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Odbora za turizam
77. Odluka o dodjeli javnih priznanja
76. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
75. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2018. godinu
74. Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2018. godinu
73. Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu
72. Program javnih potreba u sportu za 2018. godinu
71. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Cresa za 2018. godinu
70. Proračun Grada Cresa za 2018. godinu s Projekcijom za 2019. do 2020. godinu
69. II. Imjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2017. godinu
68. II. Imjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2017. godinu
67. Odluka o drugim Imjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2017. godinu
91. Odluka o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra - puta
90. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone u 2018. godini
89. Odluka o porezima Grada Malog Lošinja
88. Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra - uređenje postojeće šetnice u uvali Čikat
87. Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra - izgradnja građevine uređene plaže Kadin u Malom Lošinju
86. Odluka o davanju suglasnosti za izgradnju komunalne infrastrukture
85. Odluka o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra - puta
84. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
83. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
82. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu
81. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2018. godinu
80. Plan razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2018. godinu i Projekcija Plana razvojnih programa za 2019. i 2020. godinu
79. Plan Proračuna Grada Malog Lošinja za 2018. godinu i Projekcije za 2019. I 2020. godinu
78. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
77. II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
76. II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za razdoblje 2017.-2019. godine
75. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2017. godinu
60. Odluka o Izmjenama Odluke o gradskim porezima
59. Odluka o dopuni Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski
58. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu
57. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente
56. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
55. Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
54. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2017. godinu
99. Odluka o načinu izrade Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Opatije
40. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini
39. I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini
38. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu
37. Odluka o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Lopar za 2017. godinu i projekcije Proračuna za 2018. i 2019. godinu
36. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lopar za 2017. godinu
35. Odluka o grobljima
34. Odluka o Izmjenama Odluke o porezima Općine Lopar
33. Odluka o prijenosu komunalnih vodnih građevina na području Općine Lopar
84. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Punat za 2018. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
83. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Punat za 2017. godinu
82. Poslovnička odluka o Izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Punat
81. Odluka o II. Izmjeni Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna UPU 6 - građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene T2a/T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b
80. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2018. godinu
79. Proračun Općine Punat za 2018.g s Projekcijama za 2019. i 2020. godinu
78. Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2018. godini
77. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2018. godini
76. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu
75. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Punat u 2018. godini
74. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Punat za 2017. godinu s Projekcijama za 2018. i 2019. godinu
73. 2. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Punat za 2017. godinu s Projekcijama za 2018. i 2019. godinu
72. I. izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Punat u 2017. godini
71. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2017. godini
70. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2017. godini
69. 2. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Punat u 2017. godini
68. 2. Izmjene Programa javnih potreba razvoja civilnog društva na području Općine Punat u 2017. godini
67. 2. Izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Punat u 2017. godini
66. 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu na području Općine Punat u 2017. godini
65. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova skloništa za životinje i sakupljanja i zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda na području Općine Punat
64. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje opskrbe električnom energijom za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta na području Općine Punat
63. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Punat
62. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i članova s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Punat za 2018. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr