SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 31. Četvrtak, 26. listopada 2017.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
189. Odluka o prijedlogu opoziva i izbora članova Nadzornog odbora trgovačkog društva REA Kvarner, Regionalna energetska agencija Primorsko-goranske županije d.o.o.
188. Odluka o prijedlogu opoziva i izbora članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Ekoplus d.o.o.
187. Odluka o prijedlogu izbora članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Kanal RI d.o.o. Rijeka
186. Odluka o prijedlogu opoziva i izbora članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Ceste Rijeka d.o.o.
185. Odluka o prijedlogu opoziva i izbora članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Regionalna veletržnica Rijeka-Matulji d.d. Matulji
184. Odluka o prijedlogu opoziva i izbora članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Goranski sportski centar d.o.o. Delnice
64. I. izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu
63. I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2017. godini
62. I. izmjene i dopune Godišnjeg program javnih potreba u sportu na području Općine Baška u 2017. godini
61. I. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2017. godini
60. I. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2017. godini
59. I. izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2017. godini
58. Godišnji program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2017. godini
57. Odluka o izboru Odbora za ribarstvo, pomorstvo i obalnu djelatnost
56. Odluka o izboru Odbora za poljoprivredu i stočarstvo
55. Odluka o izboru Odbora za turizam, gospodarstvo i obrtništvo
54. Odluka o izboru članova Odbora za sport i tehničku kulturu
53. Odluka o izboru članica Odbora za obrazovanje, kulturu i manifestacije
52. Odluka o izboru članova Odbora za prostorno uređenje, komunalni sustav i razvoj Općine
51. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Baška
50. II. Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu s Projekcijom za 2018. i 2019. godinu
63. Odluka o predlaganju člana Nadzornog odbora Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice
62. Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
61. Odluka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru na području Općine Čavle za razdoblje od 2013.-2016. godine
60. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 4 - Groblja Cernik (G1)
59. Odluka o Izmjeni i dopuni Urbanističkog plana uređenja UPU 11 - Sportski centar Platak R62
58. Odluka o zaduženju za financiranje kapitalnog projekta
57. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle za 2017. godinu
56. II. Izmjene i dopune Programa javnih u kulturi Općine Čavle za 2017. godinu
55. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Čavle za 2017. godinu
54. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva u Općini Čavle za 2017. godinu
53. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu u Općini Čavle
52. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
51. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Čavle za 2017. i Projekcije za 2018. i 2019. godinu
50. I. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2017. godinu
51. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
50. Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba,radova i usluga
49. Odluka o usklađenju Prostornog plana uređenja Općine Matulji sa Zakonom o prostornom uređenju
48. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
47. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
46. 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2017. godinu i Projekcije za 2018.-2019. godine
45. Odluka o izmjeni Odluke o rasporedu rezultata poslovanja za 2016. godinu
23. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Mrkopalj za razdoblje srpanj- prosinca 2017. godine
54. Odluka o javnim priznanjima Općine Punat
53. Odluka o Izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i članova s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Punat za 2017. godinu
52. Pravilnik o dopuni Dodatka I Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat
58. Odluka o usvajanju Programa ukupnog razvoja Vinodolske općine 2015.-2020.
57. Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite
56. Odluka o imenovanju ravnateljice Javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Bribir
55. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o suradnji

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr