SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 25. Petak, 15. rujna 2017.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
58. Odluka o imenovanju Povjerenstva za imenovanje naselja, ulica i trgova na području Grada Malog Lošinja
57. Odluka o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
56. Odluka o imenovanju predsjednice i članova Odbora za obitelj
55. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za socijalnu zaštitu građana
54. Odluka o imenovanju predsjednice i članova Komisije za unapređivanje i razvitak manjih mjesta
53. Odluka o imenovanju predsjednice i članova Komisije za provedbu javnog natječaja za raspolaganje nekretninama
52. Odluka o imenovanju predsjednice i članova Ocjenjivačkog suda Grada Malog Lošinja
51. Odluka o imenovanju predsjednice i članova Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
50. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za prostorno planiranje
49. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za zaštitu okoliša
48. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo i razvoj
49. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle od 13.6.2017. godine
48. Odluka o stipendiranju sportaša
47. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata
46. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čavle za 2017. godinu
54. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017. godinu
53. Zaključak o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite na području Općine Dobrinj od 2017. do 2020. godine
52. Zaključak Urbroj: 2142-04-01-17-5
51. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Dobrinj u 2016. godini
50. Odluka Urbroj: 2142-04-01-17-7
42. Zaključak o usvajanju Strategije razvoja turizma otoka Krka do 2020. godine
41. Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za hortikulturno uređenje i poljoprivredu
40. Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
39. II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
38. II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
37. .II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2017. do 2019. godine
36. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu s Projekcijama za 2018. i 2019. godinu
35. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu
35. Odluka o povjeravanju poslova zamjenici općinskog načelnika
34. Odluka o povjeravanju poslova zamjenika općinskog načelnika
51. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Punat
50. Odluka o izmjeni Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica
49. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o koncesiji na području Općine Punat
48. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat
47. Godišnji plan davanja koncesija na području Općine Punat za 2018. godinu
46. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Punat za razdoblje od 2018. do 2020. godine
45. Izmjene i dopune Godišnjeg plana davanja koncesija na području Općine Punat za 2017. godinu
44. Odluka o imenovanju članova Vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru Općine Punat
43. Rješenje o izboru članova Odbora za naselje Stara Baška
42. 2. dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2017. godinu
41. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za 2017. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr