SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 9. Ponedjeljak, 3. travnja 2017.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
57. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole, Rijeka
56. Odluka o imenovanju članova školskih odbora srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija
55. Odluka o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko- goranska županija
24. Izmjene i dopune Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća javne ustanove Hrvatski pčelarski institut
23. Odluka o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća javne ustanove Hrvatski pčelarski institut
22. Odluka o suglasnosti na tekst sporazuma o financiranju postupka izvlaštenja čvora Trinajstići
21. Odluka o davanju suglasnosti na izmjene Društvenog ugovora Kanal RI d.o.o. i potpunog teksta Društvenog ugovora Kanal RI d.o.o.
20. Izmjene i dopune Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Kastva
19. Izmjene i dopune Odluke o porezima Grada Kastva
18. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2016. godinu i obrazloženje
17. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav
15. Ugovor br. 26-07/17 o financiranju izrade III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Marina
11. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja Godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini
10. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja Godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini
9. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Općinskog načelnika Općine Dobrinj za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine
8. Odluka Urbroj: 2142-04-01-17-9
7. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Dobrinj u 2017. godini
6. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta ugradnjom asfalt-betona vrućim postupkom
11. Odluka o izvršavanju Odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa Općine Jelenje od 01. travnja do 30. lipnja 2017. godine
10. Godišnji plan davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti za 2017. godinu
9. Odluka o ukidanju statusa općeg dobra kojim upravlja Općina Jelenje
8. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelenje od 22.12.2016.
7. Odluka o komunalnom doprinosu
6. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnoh članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jelenje za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2017. godine
5. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Jelenje
4. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Jelenje
3. Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelenje
2. Plan razvoja sustava Civilne zaštite Općine Jelenje za 2017. godinu
24. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Malinska-Dubašnica
3. Plan prijma u službu u Općinu Mrkopalj za 2017. godinu
27. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova na području općine Omišalj
26. Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu
25. Odluka o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje
24. Odluka o prihvaćanju projekta - otpadne vode otoka Krka i pisma namjere
23. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Omišalj
22. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Omišalj
21. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Omišalj
20. Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo
19. Prve Izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe za 2017. godinu
18. Prve Izmjene i dopune programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2017. godinu
17. Prve Izmjene Programa u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2017. godinu
16. Prve Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
15. Prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu i Projekcija za 2018. i 2019. godinu
14. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu
13. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2016. godinu
12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Omišalj

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr